تبلیغات
زنگ مدرسه - مطالب مهر 1397

زنگ مدرسه - مطالب مهر 1397

رزرو تبلیغــات

دانلود فیلم ایرانی
زنگ مدرسه
تعرفه تبلیغات تعرفه تبلیغات

شمـا میتوانیــد برای دیافت آخرین مطالب و آگاهی از آخریـن اخبــار موزیـک در ایمیـــل خـود در خبــرنامـه ثـبت نـام کنــید

جزوه و سوال فصل 2 شیمی یازدهم

در این بسته آموزش نکات و درسنامه فوق العاده کامل به همراه سوالات و پرسش های سطر به سطر و امتحانی از فصل اول شیمی پایه یازدهم قرار گرفته است.

 بسته جزوه و نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 12:09 ب.ظ
بسته کامل درس 2 زبان یازدهم

در این مقاله آموزشی  آموزش گرامر و قواعد درس و همچنین توضیحات کلمات کل درس به همراه تمرین و نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته جزوه و سوال درس دوم زبان انگلیسی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 12:07 ب.ظ
سوال پایان ترم عربی یازدهم

در این مقاله آموزشی  دو عدد نمونه سوال کاملا متناسب با امتحانات دیماه و نوبت اول از هر دو بخش رشته انسانی و رشته های تجربی و ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته نمونه سوالات نوبت اول عربی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 12:05 ب.ظ
حل تمرین فصل 2 شیمی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل دوم شیمی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین و پاسخهای فصل دوم شیمی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 12:04 ب.ظ
سوال پایان ترم فیزیک یازدهم(1)

در این مقاله آموزشی  پنج عدد نمونه سوال متنوع و جدا برای نوبت اول و دی ماه از فیزیک رشته های ریاضی و تجربی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته نمونه سوالات نوبت اول فیزیک یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 12:02 ب.ظ
حل تمرین فصل 4 ریاضی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین فصل چهارم ریاضی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 12:00 ب.ظ
حل تمرین فصل 3 شیمی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل سوم شیمی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین و پاسخهای فصل سوم شیمی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:58 ق.ظ
حل تمرین فصل 1 آمارواحتمال یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و سوالهای آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل اول آمار و احتمال رشته ی ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:57 ق.ظ
راهنمای پاسخ کل دینی یازدهم

در این بسته پاسخ و نکات دقیق و همه جانبه ی پرسش های کتاب درسی دین و زندگی از جمله اندیشه و تحقیق ها ، تکمیل كنیدها ، فعالیتهای كلاسی ، تدبّر كنید ، کشف رابطه ، نمونه یابی ، ارتباط میان آیه و حدیث ، استخراج پیام ، تفکر در حدیث ، بررسی كنید و مقایسه و دیگر سوالات درون متن دینی پایه یازدهم ارائه گردیده است.

پاسخنامه ی سوالات دین و زندگی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:55 ق.ظ
حل تمرین فصل 5 ریاضی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته حل تمرین فصل پنجم ریاضی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:54 ق.ظ
حل تمرین فصل 2 زبان یازدهم

در این مقاله آموزشی پاسخ سوالات و بخش های مختلف پرسشی کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم به همراه پاسخ دقیق ارائه شده است.

حل تمرین فصل دوم کتابکار زبان یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:49 ق.ظ
حل تمرین فصل 6 ریاضی یازدهم

در این مقاله آموزشی پاسخ سوالات و تمرین های آخر فصل ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل ششم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین فصل ششم ریاضی یازدهم

تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:45 ق.ظ
حل تمرین فصل 4 فیزیک یازدهم

پس مدت ها تلاش بلاخره بسته های گام به گامی حل تمرین فصل چهارم فیزیک یازدهم منتشر شد تا با این بسته تمام کتاب فیزیک یازدهم پوشش یافته است .

حل تمرین فصل چهارم فیزیک یازدهم


تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:44 ق.ظ
حل تمرین فصل 7 ریاضی یازدهم

این بسته به طور کاملا اختصاصی برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

حل تمرین فصل هفتم ریاضی یازدهم


تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:42 ق.ظ
حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم

بلاخره بسته حل تمرین فصل سوم فیزیک یازدهم برای دانش آموزان های عزیز نیز منتشر گردید !

در این بسته نکات و راهنمای حل پرسش ها ، تمرین ها ، فعالیت ها و مسئله های فصل سوم فیزیک پایه یازدهم برای دبیران محترم فیزیک یازدهم قرار گرفته است.


حل تمرین فصل سوم فیزیک یازدهم


تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 11:39 ق.ظ
تعداد صفحات : 2