زنگ مدرسه دانلود رایگان پاسخ تمامی دروس های پایه tag:http://zangeschool.mihanblog.com 2019-01-23T01:29:20+01:00 mihanblog.com حل تمرین فصل دوم هندسه پایه یازدهم 2018-11-05T15:46:43+01:00 2018-11-05T15:46:43+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/20 امیر دهقانی در این پست حل تمرین فصل دوم هندسه پایه یازدهم را برای دانلود قرار داده‌ایم. حل تمرین فصل اول قبلا در سایت قرار گرفته است. در ادامه با دانلود این حل تمرین همراه ما باشیم.سرفصل‌های فصل دوم هندسه پایه یازدهمفصل دوم هندسه پایه یازدهم درباره تبدیل‌های هندسی و کاربردها می‌باشد. این فصل از دو درس به نام‌های زیر تشکیل شده است.تبدیل‌های هندسیکاربرد تبدیل‌ها

در این پست حل تمرین فصل دوم هندسه پایه یازدهم را برای دانلود قرار داده‌ایم. حل تمرین فصل اول قبلا در سایت قرار گرفته است. در ادامه با دانلود این حل تمرین همراه ما باشیم.

سرفصل‌های فصل دوم هندسه پایه یازدهم

فصل دوم هندسه پایه یازدهم درباره تبدیل‌های هندسی و کاربردها می‌باشد. این فصل از دو درس به نام‌های زیر تشکیل شده است.

 • تبدیل‌های هندسی
 • کاربرد تبدیل‌ها

]]>
حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم (رشته انسانی) 2018-11-05T15:46:41+01:00 2018-11-05T15:46:41+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/21 امیر دهقانی چندی پیش حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم ویژه رشته‌های علوم تجربی و ریاضی منتشر کردیم. اکنون حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی را برای دانلود قرار داده‌ایم. در حل تمرین کامل عربی انسانی پایه دوازدهم شامل پاسخ تمام تمرینات و ترجمه متون دروس می‌باشد.ویژگی‌های حل تمرین کامل عربی انسانی پایه دوازدهماین فایل حل تمرین، خودآموز عربی نام گرفته است. زیرا شما با داشتن این فایل، علاوه بر ترجمه کامل متون به قواعد درس نیز دسترسی دارید و می‌توانید دانش عرب

چندی پیش حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم ویژه رشته‌های علوم تجربی و ریاضی منتشر کردیم. اکنون حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی را برای دانلود قرار داده‌ایم. در حل تمرین کامل عربی انسانی پایه دوازدهم شامل پاسخ تمام تمرینات و ترجمه متون دروس می‌باشد.

ویژگی‌های حل تمرین کامل عربی انسانی پایه دوازدهم

این فایل حل تمرین، خودآموز عربی نام گرفته است. زیرا شما با داشتن این فایل، علاوه بر ترجمه کامل متون به قواعد درس نیز دسترسی دارید و می‌توانید دانش عربی خود را با مطالعه این فایل افزایش دهید. ترجمه تمام بخش‌های کتاب عربی رشته انسانی در این فایل وجود دارد. به طور کلی پاسخ این بخش‌ها در این فایل وجود دارد؛

 • ترجمه متن درس
 • پاسخ فعالیت‌های بخش قواعد
 • ترجمه و پاسخ تمام تمرین‌ها

 • https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/10/a2-min.jpg
]]>
حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم (رشته تجربی و ریاضی) 2018-11-05T15:46:37+01:00 2018-11-05T15:46:37+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/22 امیر دهقانی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، با حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم همراه شما هستیم. این فایل حل تمرین شامل پاسخ تمام تمرینات و ترجمه متون دروس می‌باشد. پاسخ تمام درس‌های عربی پایه دوازدهم در این حل تمرین وجود دارد.ویژگی‌های حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهماین فایل حل تمرین، خودآموز عربی نام گرفته است. زیرا شما با داشتن این فایل، علاوه بر ترجمه کامل متون به قواعد درس نیز دسترسی دارید و می‌توانید دانش عربی خود را با مطالعه این فایل افزایش دهید. در فایل خودآموز عربی پا

دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، با حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم همراه شما هستیم. این فایل حل تمرین شامل پاسخ تمام تمرینات و ترجمه متون دروس می‌باشد. پاسخ تمام درس‌های عربی پایه دوازدهم در این حل تمرین وجود دارد.

ویژگی‌های حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم

این فایل حل تمرین، خودآموز عربی نام گرفته است. زیرا شما با داشتن این فایل، علاوه بر ترجمه کامل متون به قواعد درس نیز دسترسی دارید و می‌توانید دانش عربی خود را با مطالعه این فایل افزایش دهید. در فایل خودآموز عربی پایه دوازدهم ترجمه تمام تمرینات و متن‌های درس وجود دارد. همچنین ترجمه فعالیت‌های موجود در بخش آموزش قواعد نیز در این فایل موجود است. به طور کلی پاسخ این بخش‌ها در این فایل وجود دارد؛

 • ترجمه متن درس
 • پاسخ فعالیت‌های بخش قواعد
 • ترجمه و پاسخ تمام تمرین‌ها

 • https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/10/a1-min.jpg
]]>
حل تمرین فصل اول ریاضی پایه دوازدهم 2018-11-05T15:46:35+01:00 2018-11-05T15:46:35+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/23 امیر دهقانی دوازدهمی‌ها، سلام! با یک پست ویژه رشته علوم تجربی همراه شما هستیم. در این پست حل تمرین فصل اول ریاضی پایه دوازدهم را برای دانلود قرار داده‌ایم. فصل اول ریاضی پایه دوازدهم در مورد مباحث توابع می‌باشد. در ادامه با معرفی و دانلود این حل تمرین همراه مدرسه سوم باشید.ویژگی‌های حل تمرین ریاضی پایه دوازدهمدر حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم، پاسخ تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها وجود دارد. این مجموعه حل تمرین توسط گروه ریاضی متوسطه استان خوزستان تهیه شده است و شما می‌توانید به صورت

دوازدهمی‌ها، سلام! با یک پست ویژه رشته علوم تجربی همراه شما هستیم. در این پست حل تمرین فصل اول ریاضی پایه دوازدهم را برای دانلود قرار داده‌ایم. فصل اول ریاضی پایه دوازدهم در مورد مباحث توابع می‌باشد. در ادامه با معرفی و دانلود این حل تمرین همراه مدرسه سوم باشید.

ویژگی‌های حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم

در حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم، پاسخ تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها وجود دارد. این مجموعه حل تمرین توسط گروه ریاضی متوسطه استان خوزستان تهیه شده است و شما می‌توانید به صورت رایگان آن را دریافت کنید.

حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم
حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم
]]>
حل تمرین فصل اول هندسه پایه یازدهم 2018-11-05T15:46:33+01:00 2018-11-05T15:46:33+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/24 امیر دهقانی هندسه یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی در پایه یازدهم است. در این پست حل تمرین فصل اول هندسه پایه یازدهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.سرفصل‌های فصل اول هندسه پایه یازدهمفصل اول هندسه پایه یازدهم درباره دایره‌ها می‌باشد. این فصل از سه درس به نام‌های زیر تشکیل شده است.مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایرهرابطه‌های طولی در دایرهچندضلعی محاطی و محیطی

هندسه یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی در پایه یازدهم است. در این پست حل تمرین فصل اول هندسه پایه یازدهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

سرفصل‌های فصل اول هندسه پایه یازدهم

فصل اول هندسه پایه یازدهم درباره دایره‌ها می‌باشد. این فصل از سه درس به نام‌های زیر تشکیل شده است.

 • مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره
 • رابطه‌های طولی در دایره
 • چندضلعی محاطی و محیطی

 • https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2017/11/277.jpg
]]>
حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم 2018-11-05T15:38:54+01:00 2018-11-05T15:38:54+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/19 امیر دهقانی فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم به مباحث مثلثاتی پرداخته است. در حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم پاسخ کامل تمام بخش‌های فصل دوم را برای شما قرار داده‌ایم. این حل تمرین ویژه رشته علوم تجربی می‌باشد. حل تمرین سایر فصل‌ها نیز در سایت قرار دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید.ویژگی‌های حل تمرین ریاضی پایه دوازدهمدر حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم، پاسخ تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها وجود دارد. این مجموعه حل تمرین توسط گروه ریاضی متوسطه استان خوزستان تهیه شده است و شما می‌توانی فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم به مباحث مثلثاتی پرداخته است. در حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم پاسخ کامل تمام بخش‌های فصل دوم را برای شما قرار داده‌ایم. این حل تمرین ویژه رشته علوم تجربی می‌باشد. حل تمرین سایر فصل‌ها نیز در سایت قرار دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید.

ویژگی‌های حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم

در حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم، پاسخ تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها وجود دارد. این مجموعه حل تمرین توسط گروه ریاضی متوسطه استان خوزستان تهیه شده است و شما می‌توانید به صورت رایگان آن را دریافت کنید.

حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم
حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم

در این پست حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم قرار دارد. در این فایل پاسخ تمام درس‌های این فصل موجود است. حل تمرین سایر فصل‌ها نیز موجود است که به مرور زمان در سایت قرار خواهد گرفت.

]]>
دانلود حل تمرین های عربی یازدهم 2018-11-05T14:27:44+01:00 2018-11-05T14:27:44+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/18 امیر دهقانی دانلود حل تمرین های عربی یازدهمحل تمرین های عربی یازدهم از درس اول تا اخر دانلود حل تمرین های عربی یازدهم
حل تمرین های عربی یازدهم از درس اول تا اخر
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFRUVFx4WFhcXGRgYGBgXGBUYGBgYFxgYHiggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyUtNS0tLy0tMC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQkAvgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBBwj/xABAEAACAQIEBAQDBAkDBAIDAAABAhEAAwQSITEFIkFRE2FxgQYykRVCobEUI1JicpLB4fAWM9EHU7LxwtI0Y4L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwECBAUG/8QAOhEAAgECBAMFBQUHBQAAAAAAAAECAxEEEiExE0FRBRRhkdEicYGx4RUWMlLwQmKCkqHB8QYjJDM0/9oADAMBAAIRAxEAPwCpSpUq0nhhUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgDtcqvjVJXlcAqQ2pgGPuk9Aar8JtMi87CYHKGBC5QdSfOZqtxypXp5r69Ala+ZfUf8AkK9kb/PoK8asnVfUfnXsp/z8KwY7eJ2OxP2/gcpUqVc47wqVKKRFBAqVKlQAqVKlQB41SpVLhrDO2VRr+A8zXoJTjFXk7I8NCEpyUYq7ZFSo8vCbcayT3kia79lWux+prlvtnD+Pl9TtL/T+La3j5v0AFKj/ANlWux+ppfZVrsfqaPtnD+Pl9Q+7+L6x836AClR/7Ktdj9TS+yrXY/U0fbOH8fL6h93sX1j5v0AFKj/2Va7H6ml9lWux+po+2cP4+X1D7vYvrHzfoAKVH/sq12P1NL7Ktdj9TR9s4fx8vqH3exfWPm/Qy962AZhfefWSOu+1ctKCdkPoNI32/rWqHC7XY/U1z7Jtdj9TUfbOH8fL6jV2Fi7WvHzfoAbW6+o/Ot78dYq4gtZHZZLTlJE6LvQEcLtbwdNd6l+Jse90W88cpaIEdFqI4+jXrQjG/wAfcVqdnV8Jg60ptctm+vwB+Hx+Jdgq3bhY7AMdfxoh+jY3Nl8ZpIJH6yZygE9e5A9ao2rWH8ME32S5qSMjMP4QR+f1rrYSysqMRuOcKhgkAFRvDEMfbLNdK0ehxoxmleTf8y9Szf8A0tbfim++XT7+sHY77Tp7Gu8G+JLtp/1jNcRvmBMkfvKT18qqthLMlFxEnSWylVOpzwSdfu+pNVcXaRWhHzgaZoKiZMwDuNKhwg1Zol1K1KSnBtW/euep2LyuodTKsJB7g7VJWP4Vxa4lm2q5YCgDSjnBce90uHjQCIEbmvP8eHEdNb3se3hTm6MakuaT8wpSpUqaUPGqMcBGj+1B6McB2b1H9a6Pan/ll8Pmea7EX/Mh8fkwrUliyXJC9ASZ0AA6k/T6io6u8OcZbyGAXt8p/hMke8ivJ0oqUkn+v8nupNpXO3uE3VIBABYkIMw5oXNp9I/yaogf51+lE7eK8S7YJb5FTMTpBQSx19vWa7hMO157r2jlcNmQTGjE5j9Ip7pRn/1339/JN9Bedr8RX4ZhVuEqc0xmBWNAN5nfppVSQTpME6AwW16eZoteYYd15QG8FlYAyMx2JPn1qPhFhQr3LqN4aqCH2IIIjL3J7+VW4Kco01vzDO0nLyKmPw3hvlhhoDzROs9iRFNwmHLuqDQsY17RPvV/EXkxN9F1CZSokgEmCd+mpFTraewBcvgFxcUqQQWIylSu2gGhHehUFKTkvw+n606kcRqNnuBxZYtlAkliq9JgxUZoxjIuNaW1adlktB6hnkifurM796gZLQvXEMhS6ohEEKCy5vTSR5VWphrN5Xpff4X+haM3zB0V0rG4jr7d/OjtvgaoHe8CVUkiGAGToZGpbTamlPFv2stpjbVB8x+6QSCx/p5VPdJr8WjfIjjJ7bAbwGy58pyTGaNPrQ7il9lCxGs7gH9nvWl4hj7JTw7aPouQEk5YDTtOp31rL8a2T1P/AMafhKVNYqEU7r+9mc/tWpNYGpJabW/mRXw9+8+iLmOg0Rdzt06wfxohh+H4li3+3yNlPyalfmCzEkdfeKhwBtLbMX2W64+7K6BSSmvLJYDUnadq7icLaIW3+kZiM5J+4ihCwTU6kuN99a9JwKf5UeRhVqKKcpNv3pFjC8MxLkgZOUAn/bMFtlYbqYk9fxoS2OcEjl0MfKvSR2q7bsWlgX8QGVjnNu3zTsJLDQcvvFUsdhlQgpcDhicu0wIgx0mT7UcCn+VC6teqoXi2vimGMK0opO5A/Oj3wzvc9B+ZrP4L/bT0FaD4Z3ueg/M15WGmKa/ef9z3kXfCxb/LH5IPUqVKukZDz7/ROJ/as/zt/wDWpbPBbmG0uFDn2yknbeZAreVWxuBS7GedJiDG9XxVapWpuHUy4TA0cPVVSN9DIUorS/Ydns381L7Ds9m/mrkdzqdUdnvMDNRS8+v0/KtN9h2f3v5qr4rhlhBPN/NR3Sp1QPFU9wDXSx2kx2kx9KncW50n61cwuCttuG+tR3ao+aKLF0noC66TO5J9ST+daReCWT+1/NS+w7PZv5qnudTqi/eYGcViNiRO8Ej8qbFaX7Ds9m/mpfYdns381R3Op4Ed4pma9yffb611WIEAkDyJA960v2HZ/e/mpr8CtdCwPrNWWEq33RLxMDNVS4rdC5ZUNJO/T5a013hCruDHcHSs/wDFOHVBbidS0yf4a34Ls2pGtGcrW8H4HN7XxUe51HHfTlf9pdQX+lr/ANpZroxA/wCyvlofT+h/Gqtp4IbqCCPYg0XXjsEEJs2Ya/8A7zdA9OZh/wD1Xb7vT8fN+p46ljJy1lJL+CPoUv0kf9lZ3O+nee1c/S162lqccWI8SEGa5ILHUmWJJIOmYAgAjv5CBgqVhqfj5v1K1MZONsrT/gj6GjwrSimIkTHatB8MrrcPkB+JpnBOD2mw9pjmlkBMNHejmHsKi5UUKP69yetecjhpRryk9rs91DEKeHiudl8kSUqVKtYsVKlSoAVcLVxjVTEYgCi4XH3sUBQDiGKLNFP4hjIrPYzGEmBv/Slyk3oZatUdgsel4B7ZlZI1Eagwf6VpsCdAKy+CAmB/7M1p+G29qErPQrRd2HLJ0qSmWhT6YbBUqVKgBUqVKgBUN4lwWzfjODyzGUxvvP0olSq0ZuOzKzpxnHLJXQA/0fhu1z+f+1L/AEhhu1z+f+1H6VX49Tq/Mz9xw35F5IAf6Qw3a5/P/al/o/Ddrn8/9qP0qONU6vzDuOH/ACLyRFhcOttFtrOVBCzqYqWlSpbNMUoqyFSpUqgkVcrtcagCDEPArP8AEMbE6+tFeIPWXv4e5cYKiZ2J12AUTGYknTcVKWZqPUTVb5FfE351Ug6TuBI7jv0+o70NN1J+aWIgdCDvzA6jTvTsPd0vXb3LYtXHtrbKgXsReQkNatzEajVo9tJqPgGK/S7N7EYnKljCWSwsopS3nIbLbdoksums65hXYdDBxhkcb+PMyLD1pSzbBLhQnbpWs4bECsVwu8QqkGcygn1jX8a1XBnrjOGWTXQZQeiuaJadUaNXc9BsH0qj8Sl4lAElKmB6dNBJ2lSpUEipUqVBAqVKlQAqVKlQAqVKlQAqZdNPqK8dKAA3EbmvlvUd+5aspla9kZiGuCDqI+TlBbr0pnEm0NZy8xdiWMkmSe5J1JojLI8xnlUyO/MC/FvxNZ/SltF7hs8pYsuXl0OSwGAKiF3J3Myap8d+PrNzDthMNhRatE6rmnxOsMR6T1nSo/j6+LiLhrcMwYPdOhKdFVT31kx0FC+HcECKrFSGmSfQaDuBNdrB0KlaCla1/l1E1cVZavXwNV8KvnshmiZjTYDoPpWw4deAG9ZLgduFuDTVhAXbRf70ZsNpE7VycZFQxM4329ELpTf4jWW8XpvUWIx3nWWu40jSaYcS7aCaQ3zHuvyNKcf501+Ix1rPC+w06/5vTHuHfWqKbKOsam3xId6v2cVNYhbjDfSfx9KK2sUQBrUuokMhVvuaxLgp81mbXFRpRS1jQY1q6kOjUTCVdqquIFSi7U3L3JaVMV66WqSR1KuTXZoAVKlSoAVQXzpUxqhjb8ChkN2BmMEmI0rJ8ZfwVgHnfRR27sfIfjWgx/EVRWdjAHbc9gPOsVddrjtcY6t0/ZA2A8gK19m4OWJq5pfgX9fD1M2JnCMfEXDcGASx33k6nXr5mpsdamAN/SpLF4Aan/mq1y+WcxHLsf8AmvYvTbkcbVyuFuEWgLa9WMuf2sp6x2AFXMPakG5svMd4hY5W12kmO9T8Bw5e2lwRqABtoFJk+bTqAe1GbOHRQzZSQHg6SQSRzMAZeTqfPYV4rEwhGvNy1eZ/M304NxSBmF4ZmIYiS0Qsacw0IjfznvFX7mAAAYlFljlVZAOoAEHUzBEdDVm8GJJ0UANC5AGGYgJuQAxYTHnVfD2xlOaVGpYqCTq2gLanpMHSs86kNlFeSNMYNCGFQZhOWSScwGgbdC3VhBIA12qynDMwORQFE6kBi5kST2XehbX0VbXPmDNlZrclWmWXU6CMslYJ86LYTH3LklcqIpAcEltAdSrDfTWDqKvTvIvGknuhg4WjARogJOY6kgjTKDsAegqN+A6SCRqBlH4kk/lRMXNDAXOFaJ2U6Ayem4DD0Os04X0RQSoU5BMDQAaZZ8p2PrWpYeO0tfeO7vDkZ3G8LKk5ZYidNJMbwBrVPDPcDFSCOomRIrYO6PBnKT82wIg5Tm9DpPpVW5wxVAJIEsdTMQPUyI6xvS3hlyQru7T0AljiBPlHSpbfF5MVLjeD3AWIBKkiIylg07HuPeqWHtAllNwF51QrlcaxoDuPMedJ7vK9kUeaO4Xs44VKccJigmLBt/Pyga5ukf0qravy+jAx2PTvWeWenfMieIzWLihT1xIrN/pMbmpF4iI0qsaty3F6mmW5T81AbGPmr1vFzTFURdTuEHNAeMXoBozfbesjxzGZBcY/cUt9KZq3ZEVHZaGQ43jy75J0Q69s39qZht9eg9taD27hYz1nXzoxZYDavaYWgqNGMF+nzOXWbbLWNYBdN4och0108u9PxLkjtrULT7VoFxjZGr+DOL/q8mxTO0aAZCQQzMwhQGJ19iDR9OIpDSC0LzEFlkAyxQCToY5RupBGleQfajpeGXcEAjodZ1jpoD7VsMJxUm41vUgrmUyc0tI1McpywSRsoAry3aeGy1nOOqevxNdKq4qzNocaDOXKUCmTBAUD5wS2oUCW01FV7Il0tzcbIx5gxUBAAYfYKQpUac0MZqDh6Ne5nMWWA3MG4ykKxadkmQdtBvrAKogVDZHMqjRJ5gS4CgMdlUTOYE6k1gp4e+rOhCDerILOHAdUFlpAdC8HKBbzEwvyqCyooYiWDb61XLMq3CVth2OZLZYqz22tZSqiQQ2WRprIq7eJcl0uMGyM4IzatovIhXRJgCTze1QPhWuWhkuif9lWbljw58RwgGrkTA6CteVRNEWi8MoyGemUiQFHKiljP3gOjb5fKszxzHKtm8UuyLyBbYJF2HtmLil1JBUqNeb2p/xbirSi5nu3CrRbVQRCuh1MkQTEQNTqT2qseGWsRatPbQMxsjLbEKGYqyMBlMhwzIzM0wAIGppc5aWQyMUtXzCPC7ourZYr4iMFLu8zcKKPEyJpMeGqknrr0osGb9XmYXGS+2Z2Alc5/wBq3A1gMup3rHfCti1kSyt1TdUm29xicy5bly7cSwp0BhT+s2y6wSIrV2AykZnNxDkZAyBFtZGIzu33mMABQPuz6EZcis97lrC2rq5Zc5/EttcQENMo6Mh8oymf3aZxDBWcTkF1D4kBhcQlWUsxQZSYMFgNP3qbhr4txAyeNcbIJl3D5n8ZlAkDMpEbDMKtEjQEHNmUR1DZsyKSTLBWUseh8qvfTUW1mMhxHg2KUZbOILJuUuZedZiQWEqR3oThuJ3bNw27thlPUsADI2GYdDXotwJdVMxJB0UmVkgfd7jc9qr8U4Gt+0ysdwBmXfScuvXeaWoZpWT0Fzw6y+zozJWeK2cQCEbwrokxcEe3nTcHcB0FxZ66ga+VD/ir4WNu0pRpIHM+zAz8xHntQ7gPB7zIGMQWgK5gPHY+s60uVKMr2RiqrhytM1vjlSB3kj2qSxxHfWsxjLl22YBe2VjQsDGusA7rV7B3MRkzG2LgJ3nX10rNKgr+yQrWumeh4jMRKgmsj/1HwypgvEDc1x1SPUyfyrQ3OKskZWXXv+debf8AUTFk2hznS6OWdBIOsd5/On4WUXWin1NE2jOcMajVp9KzGBxHX/Jo5hr017am7xVjm1V7RauGR3qrfQhTB161OWqC6wq6KpAlrfNrR/gvF7SufFQ3FKZIWAZ5cs99F+oFB75Gkb/0plhgDtpSK2HjUVmSnaSl0PT+H8TTESLRGdgFcjcK1pVLhT82UAgg9BI2NaAOWgsAMxAJB5QbrywRtCxAReX98zXkNm+QVZGyOhlSNwe489TXp3BlfwEYXVuhh4g0yHVpLCJG8ckCY5prgYrCywz11T2O1SrqstN1yL2NxrFRo5h4HKCTcliAq6AEQmm4BPXWgzY0ZEvWylq2ruy2YLXbt8TAZtpJ1JE8u9VuMYe8xVrlu4zk6GZ8NADnOW0czF5CxCkz06DsOpUBlYWljwgLRVHS0pkqrXszNfI5nboIEzocTqDkrBHjjWnsq7g3bKIUzZkYKjgD9JRG1aXDBdiAjEAzQ7GXgcLbe2rhAB4RQlQnPDXrsmXYhCono304LJRBaQ20tG2UyOwcqpJY3Ll2YzEkSIXKCQKB8f4v4WXDWXa5ZtWYBtMroyry+LdKSyqZfcgQ0iqaydkWTsaA3YdD4ctcUWbSWtQVEutln0ObUu4Gktq2ho0lgKVyMTcRfBF1s7wy2rjt4OY5JWeZwDrAms/8GcH8BRiGuLcu3AQmVzcFqywhhYRSRduHRQZ0J1OhrT28XbkA2RJGRUDoARIItI5hYUAFlQ6k9aNE7kSu9BrXLYvMbbMHe6MMjtLO7izn8NLjE5LaqrliIGY0NHGjhyA6Hw1Oa24l7bsLbIpLLJ3LOWbtvV1cMztKsSQhQFYXJ4rFrxB18IHlksSxAgATqVvYHlVdAHV7aK0SyNbhB4Z3jIJERDHzq7s1oQnl3BnD+Jo4hW8TMiWEuklVVfCueLdA+6IWdYJ0oxhsYhMqxRM5KjSXs27AOVAenMDO9ZvjHwkjBrlgG05BaLbHK36vLbtBflRdyfSsbxfjeNwl7JeyXgcyBgMpKzDhWEQDlAnsKFe9is3FK56nxrBm7h3BVTcyyVBgDNGVST94Az7VmFwivhBZclGtnRl33kMtBMP8dK4ObPbMkxBYEnck9TsPauY34gzW18P5zuBqY8/OqValRyWTR9TLWlTjablsT/FuGztbKwX2B76a6+dUsPi7tsBSCpiTGx6VJhi7wztmy6+o6+9R43imZigUEKdCOopcM6Sjv1MNTERk3La/ILXMcZnpMCqPxLw4XrF0AzmWU/jXUD3Ij3obhsbmJzbgSPWi3DcaCYJ+bp2NUlGUGpLdFOIeXYG/Bg9T7bUXwuM6g6/17VP8Y8EKub9oSG1dBurftDyNZmziIMjqIivT4XGKUU0acsaiujXW8YdJIp7XhrQCxxAfe3qVceOpmuhGvFozulIvXrnlUa3OtDrmKHnSXEba1R1tS/C0DKX+1XcL8QYjDx4NyFV8+UgMpaIkjrpWebGrsJHrTjihpOo7d+1UrThUi4yKRzU5XR6C/wAeWjZTxEdXUDNlAKtpBCrpHl71iviD4zvXy6gC3bYwQJzMvQOZ1Hl1Ghqg1zlg9dxQrihhhudNz1/9Vx3hqUJX3OjDEzqLKTXcfcHiRdaH0cgkK46SJiPKj3wj8QuuTDhEzTFtiwtjXUpdMcymNJ2PfSslcqMEdaKlOL5F4zaPb8LwW3bc3Ez2s2psr4gt2iAWa5dZ/wBWoG4UwrEA6ZtDGF4gdCbpKqAFYmWdmGt64ApWw3ROYxGg1rxjgvxNdsFZuM9oGfDYlgDIMhTpIIkCN63yfGNq7DpcbMgLZG2ltMzE/OesSek1zKsJw21NMXGe5rTirlvKUSANLNoEHOcoIW0IBcbFnZjsaocN4oqXHNy5mvN/+ZingG1bAk2LA3UDVdezGhK8UTObqaPqPFg51U/7jW2k5XdiQWAnbYbMxWHs4kCB4RAPhrbkkTr+uuk/rLrsQSdQonWaXGo4l3A3GD40hMFVQhfEW0k/qrIDZXvtstxwTC/vddTWF/6qiTh4+ZQ2cDWAFUGW6gMSPOhr4u/YZrS3wyK2aQBq0AM8H5joBJB9qH4zjrXMtq46sgOZng5XYAhSwPMACTy96fGcm1ZGeolkaYJtsJA7jWrXDr+RhJ1BmfyodaM5jOq6g9DRApmAcCGGpEbins5FSFt9i+3GCdAIOY69NYqxhMKh111mY7zQxUBURtOtWcNdYZlB0Bmq2XIySVtgk+Dy3FYGVYa+RpBigI+8SSPSrXE0ZTHQ/nJAIqHH2sxBA1RYPlWZSva4ySHFiykkToD6UB478Mo6+JY5XJMr9xtNx2NFbcgCSIZogbnyouQttF/bJ5R2nrRxXTfsjKKlF3TseTY3CXrJi7ae3/EI389qhF2vWcWi3bb2rgz5tCOo7FfMGvLeN8KuYZ8lwbiVboyzuK30MU5qz0Zvp1M7aas0Qi7XRd1qnNODVp4khmVF5L/pNTo8jSN9PP0FCgamS9G+/wDnSquTYuVJBfC7jmid5jTz9KtcQ+D8ezSLDXZGj24ZSDtBFCOH3AzrmYATtE+der8B44pUAiVGnK20aDpNYMZiatGzgk+tzdgMHCopZ3ry9DynF4DEWeW5ZuIRvmUx9dqHEV9HYfEW20guI+ViG/Co7nwvhb0m5hLcdSVC1ih2y3pOm/hsaqnZ+XZ+Z8827E9qtC1lAM17h9iYe0sW7dprajbKCdN/U1zDcT4TJ5ERjE50KAehIIpse0lUbtBi54Fxs3L+n+DxbC4q8p/VM/osn2irps41Bmc3LYOvYmfKvahgbDa2cpH7mRv/AB1qhjuGBhlYD3/vWd9qJSs4W95qo9n05LWbueMYV3VwPFYBjze5861Z4Dh2gh7kEaywqt8TfD7WmlRpuNKeuIJVY0PWuhGqqiUoM4/aOHq0ZLoULGAGZ0ViBJ94ohj8UMllhoyKbR7kKZWfY1xgRJEedRYm1lso7ffdo9FAE/Wam92rnPd5bjbV+BAHtXUunfTtQxr0eh+ortrGCmWI4J6Dcts11wDMfLPkZMHrqael7VyRoVnzHf8AKqNi4A/8OsTrE9D6VXx2LnVdFb8RO1YMrengLkrFouqg8oJkFSex7UuJ3FKI+bm2M9wZFWuKIrG2LZBPhh2HYjTKIoZicMkGTIkFRP1mpjbR8wk3syS1eBQuTzEiGnbXWmcQwVvEZFvvyNqDHMpb7w/zWquJcZuRcqwYXpt/zXL2JJVM0coA9abkd7olVbO5j8dwBrWJawxmNVYbOvRhVduDXSSEXPGsDeK9Ys4NbmGt3Co0zLMTlAPTrFZ9bAttnXZtNunp0/vV4YpybjzR05wkqfEXS9jzi4jKSrAqR0Ij864W2r03iFxbn6xlB1AjKD0H10iqly1aJEWk/kHr200p6reBmWJ1tlPPisUW4TxAl1DnWdCJBJOwYj863XG+C8NfD/qbbpcBEnYHefbeh2B+GrKj5OfpJJ17eRpbxEHC7TNNJ537Jas43E2xmtXyUG63eYp5EwSwrQ279q7YD38RiGbeLTqbY1/dI+jVlxiGsXIImB18+9QqwmQF5tdDl3139joayOjd3SXvNtPH01aM7mp4bcQMM11zryhiaOYjCW7o/WW1bzIEx671jOG8Qt2yGMlunifL6wN/ejdniQY5s6k+se1c6tRmpXVztQrU6i0aIMT8NWN7NwW2/iKn6gVF4uOs6DEm4BsGPiD8RNE/tJF1a5bH0qhi/jGzb/21FxukAAT69atTdaXs2v71/cpWnRgryaB/EuMXWlb1u3I8iprPeKG8o1I8/Ku8R4i95zceATuBpp2ofcuRXWo0FCO1jzeKxMq0nG/s8izdxPQHQCpeLXpsYcdkY/VzQ1n08zRHj9vLZwrDra19mJpttUZLapAa49V8xrpakEnTaKfsP0PSMfgAuZw5BOsAbdwapYbDEkMw1Oy99N/KjVvAMtvx0vISzQUJg25BMa7yF/GhGNcq4kyDOYg7GZgHtqK58G9rmGpysio1woxAcyIGnkdpqTEXQY7Tp6daiv2xJOpBMe25poHOCdV6enanWQtxuRHFH2GlRXLulV2Yjl/CrrcPuOjG2oJJjfm+UbjYCetXsi6pq56DwW2xwNkKASys/szx78s/hQPimW2yhlQnMABczQFJ+8FOmgAii9ji7W1tKh5fDUPAUrI03mBG/vWU4ybl+65MlZyzoBMmYPyjXLvEg6TSIxee6OxUllopLpYIcS+GCFdkxFtkt6nICckqp0BaW211oL4mcDKBbAJggZjDbltZbTUDptUF/BOisScqqAMs/PmMEBQDJ9Y0ong+DMIzncmFUrJHdu2h0H/qtEITlzMUabqO0EN/SlUDkMAHKZb0PXSQekjWtTguFNcNrL8zotyCdpH3idY09aAjgjEEK+TUhQ5nNy8vMOUMTywY96LtxULh1t805DavAiMrq3LzDdgBBgxrSK9OV1fkzXQpypt5ih8cYHwLtsMEuMytJBZQACMo0Ouh3oIG8NVuLaR1GnzMwA7MrGD/AHrUfG/DHvvbuoSwt2yMu5LSIUbScoJPYAbyKxuFwF4AkLlylcym4oa4Cx1S396BuOg1plJ5o6PRCq8JKoylicSWhSIAkgDYSZIGu3rUb4rKgUdDM7z/AJ/StDgvhUspa4/8ADRp+9pvQ/H4NbAEIwk3ILwW+X7pXRkJjfVSI606UOpHAnBXloUH7xJ6jtNQMpmrfDcPduOqKjM5HyganptR7g3wg9++9q7dXDFFzHxdCwJgZBIkbyaXdIQk29DKOe5j+vlUbdZ6dDofpXovEOGNwtlZMTZuF1ORsil12neY30oK1xcUG/SbjMWgBzGZTrExuKqqmu2gOWUyVhtRpIOlH/i1QMPhI6K30qtf4M9rlYGVJ1iQ2mmWiONseJZsGQuRSDm9aJSTlFoXOaTTMthrI3atV8M8Gt4tDbeUa3qt5Y5lOmRh3nUHtXeH8HN51CrMaMY0BPX0rW8Lwluzai5lgMVkdSPTfY0uvXstNwlUMp436xnj5mH4nQ+01Jirqkm2BmklJE6k6gwdhI/Oq+UEgKeUA79jufYg/TzpYazmDC3OrooJMS5bKBPQazVlFaCUx2Pg7aMYkTtAgx3nWq9+9J10ifUbCTWhw3wzda7kcGBMuo02nLDEGc2maI7TVH7Ga5cQ24/WJbIaCVBuBug1Mm2wA0k+ukpW0L2buwMbRgyNfwGv41auXRBBMCOu+v5VYxuBfxEUNyXTFksRLDKCeVdQc7ZYjfTepB8OYplXPaFtfECNmZVuAMwBYrMsoHbsatqtWXcLtJGys4RbfDkZlXlTMZA+XVh5715rirhZsxiWOvaa9T+ObLfowtWgsXLq2+YqhgFVA1PU5R71gMH8P3LiloGbKzLzoEUKSqm4TsMyXVI/hNKoQdrs24lNyjBbJF/gPAWuIL4ZWgEosiBqZJ/ZaQdPeh3EeIsl4ARCgSD94n/jpUHDbxtDQllLFLgXoVXMGH7QK5j6KaK8X4JduKty3bzHKDpsy9IPcfjW6Gbh6bl4X4P+1utxYbFpdGnqUPfv5+tH/h852yPlZBlKg6MpHY/eB86xeM4WcPcUXJtuylukSDAEqdiNj7a61oPg7HMXYOQCCoLLqDJ0kdD51WdSM45Zbj8JiFOajLf5ln4w4hfw2KN5AMmW2ozGQWXMx5eumhMaTQWxYsXmW5atMmQRlZs4NwmSyzsBPlv5Vq+KYJrl1pBNsrDLpkc5dAwPyk6DOO3UUFu8Ia0njqQLJALIzLnT7uZSNHXbtM1FOlw5JtfrxLzptVLt6D8DjCt9UeAkjUkST15ew2+tG/iTi9k2SiooRSCsASwHza9B+dZzFcHveIl22TzEKV3zZho4jpB1jXrUHEOE3rpY3FPhjMEyMpFxkzLya7DI2+0edZq1Kbqtt6GfEYiSTg4/EN/Ad21ZuvfWbgvCBPK1uCTAnb1NC/i+9cxmL8S7ZyKAFQb6Kd83WafwPgzlFtopZXQXnYsAoF1GFvMSdpDCRpMVzBcNxQKIqgqXDBpBQFH1B5ojTTXWRVFGab6HPcm1bUz74QNfZHMajN007D1GgovxXh2FtJmV3KfdKwRIOxJ1mj3xe93Emw9y3bRiSoAIV9Wyr4hkjKSunYHXeq/CuFC3ftq6eIjMzGyywxCrzHw5JChmHP5bVMk3a1xcr3sB3bxgltmIAkrcAn0Vu3vU9u3mXKCM05SSBoInUdDSxt5z4j+EtsOTaWzaM2+VipMn5gCCc0D0FV+F3VuE2UbVlMv1Yr08l/4qrQiS1sSYPFFXOUkuBqbZ/Vqndj1M1PdvKVCPEyW3OvT+tLhnDwCOYc2YuNyVEKB+JPtVLEWXzNCiEOQE6aDY+8TVfZlIJdWVksyoVfmzFgT+zv8ASTUmMTKij5QWzRHQAb++YzVvF4XXQQ+hhdSwgaQNt5pmJtaoHkE29VI1CyYJ19fwq+dMGmtTvDsMouXZCGEVpZQwE6TrtudOs1WxuPuHDkl7i3FvPZdlYofDgMinJAyACMu1Wb+IyhRHKBLaHnGkCeo0pt/mtuIPOgLTuXENmFCbuMjVaQIwWIuoBlcqEDBQoWV8QjOFJErO+bcdIrY/BmAW3aF0QZuGddIAABA9Cfeayi4RigQaMGkxqSf2T5x0rX/DVlhhiVk5XLOAJy6AmR00B08qpipNwshsXd3O/GovXfDxFlma7YzfskqrAZmSRowyjXeDpWAut4jEXmJYAKhIUQo2QKIAGvQamSda9HxbWSly1dJTOD4bANow5lII221JrGnhrGytvKWuFgzkKSxBmASB8q7z50YepLJaRbiXVyThK3iit4kLbJCoVXKPEhGYpEXNJBDTI0orw+1dILs43yoFAXIkQFVQBC76DaahscJxOQFbTZkVmf7sKslQM27HVu+1T37GLCsfBykBdDcSZcEqIDSWIDH2bsa10JvM23oOw0nBuT6AnH+AbzDITczRp1cxGtaHgLouIuIysPD+YLIJIgnSebtFA8PwjFFlueEZI0MofkDFiRPKuVHgnfKYmjuGt3M1y+tthbgm40g652AXuJyjpWatTvd3ZOHp03UUpykt/huU/iG+q4q5lWFkEjKAASPuzoPT1pWyl8ZjFwTOYgSG29umm2m1R8ZsnO8QZuEHXblHXrsPrQy1fa2VFt4tqYiNXJMEnrG8E9q00a9lleqGd5jB5LtrxNDYtMpBJLkE5WgA5egIAgAaiBpAFU72GuS5FwIRBtZP1eUQdVyABTqdRr5moX4q2yjKWGu5IHYdjBX+an4nFgEeKMzkAqS503GpWBGh01quJm3ZRE4qrFpJciWziGuMzPcYnKtzQKCSkAFmUZmaC25iSTFcIRM2gI8QEI0Erl+9+6Oo+vlT+DXy8yAAUzKSNTBynTcgg/gKHISqlo+SVLRq06LPf+grNduVmzBmb5hG2tjOzFczOstcPzt5HvOn0pyYQqVAUhHgsgCy4zTBMSUlZiY0qo1wAocgJNoyd48oHUb0b4VjltsDMgqD4m4AynlB26gmqNuOoRk7rUqYXAvdxwUKYJhFHKMg1bKOgidq0XG/hZbea9bE+G8iIEKIzJ3M66edMHFxZKMOZwGVDExmJ19Ipt/4mW9gzZQHxw4LSDlYls0z2M+1Whkau97D4qKi0wGhVYujZwzAEaZJiPcH8KZasPdEhV0ABHQA6qMo6x1rlzKAUtkRbykmZkwRlA6ddKbg8ebNxnRiC4hlOWRlIE5YkUuK08RHMaD9TpPX6+1cpUq9EqaPPOT6nSf7eXpXIpUqtwyHNrUUf8z504MdYJE7wSJ9e9NpUcNAqjHBz3P1NIXGGzMPQkU2lVXTViylK+jY0XLizkcjMIPWR7027iL7EsbrEnLJ0nkV1T6LccD+KpKVVyroXWKqR0u/NnXx+JIg3THN0X78hth2Zh5BjETTFxF7IbZuHI266QdSR07s31p1dq3DRZ4ur+Z+YyNKqvaYTlMTofw/4FXDSqXTFQryi7opXFdmJJEkzsN6sW7fU6nzqSu1Cpl54ic92dml+VcroqciFZ31Yq4KVKjhgpjs57mlmPem0qHBJXBzZ0UhXKVVSTBTbP/Z
]]>
جزوه و سوال فصل 2 شیمی یازدهم 2018-10-21T08:39:01+01:00 2018-10-21T08:39:01+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/17 امیر دهقانی جزوه و سوال فصل 2 شیمی یازدهمدر این بسته آموزش نکات و درسنامه فوق العاده کامل به همراه سوالات و پرسش های سطر به سطر و امتحانی از فصل اول شیمی پایه یازدهم قرار گرفته است. جزوه و سوال فصل 2 شیمی یازدهم

در این بسته آموزش نکات و درسنامه فوق العاده کامل به همراه سوالات و پرسش های سطر به سطر و امتحانی از فصل اول شیمی پایه یازدهم قرار گرفته است.

 بسته جزوه و نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم
]]>
بسته کامل درس 2 زبان یازدهم 2018-10-21T08:37:43+01:00 2018-10-21T08:37:43+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/16 امیر دهقانی بسته کامل درس 2 زبان یازدهمدر این مقاله آموزشی  آموزش گرامر و قواعد درس و همچنین توضیحات کلمات کل درس به همراه تمرین و نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم ارائه شده است. بسته کامل درس 2 زبان یازدهم

در این مقاله آموزشی  آموزش گرامر و قواعد درس و همچنین توضیحات کلمات کل درس به همراه تمرین و نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته جزوه و سوال درس دوم زبان انگلیسی یازدهم
]]>
سوال پایان ترم عربی یازدهم 2018-10-21T08:35:51+01:00 2018-10-21T08:35:51+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/15 امیر دهقانی سوال پایان ترم عربی یازدهمدر این مقاله آموزشی  دو عدد نمونه سوال کاملا متناسب با امتحانات دیماه و نوبت اول از هر دو بخش رشته انسانی و رشته های تجربی و ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است. سوال پایان ترم عربی یازدهم

در این مقاله آموزشی  دو عدد نمونه سوال کاملا متناسب با امتحانات دیماه و نوبت اول از هر دو بخش رشته انسانی و رشته های تجربی و ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته نمونه سوالات نوبت اول عربی یازدهم
]]>
حل تمرین فصل2 شیمی یازدهم 2018-10-21T08:34:07+01:00 2018-10-21T08:34:07+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/14 امیر دهقانی حل تمرین فصل 2 شیمی یازدهمدر این مقاله آموزشی  پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل دوم شیمی پایه یازدهم ارائه شده است. حل تمرین فصل 2 شیمی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل دوم شیمی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین و پاسخهای فصل دوم شیمی یازدهم
]]>
سوال پایان ترم فیزیک یازدهم(1) 2018-10-21T08:32:16+01:00 2018-10-21T08:32:16+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/13 امیر دهقانی سوال پایان ترم فیزیک یازدهم(1)در این مقاله آموزشی  پنج عدد نمونه سوال متنوع و جدا برای نوبت اول و دی ماه از فیزیک رشته های ریاضی و تجربی پایه یازدهم ارائه شده است. سوال پایان ترم فیزیک یازدهم(1)

در این مقاله آموزشی  پنج عدد نمونه سوال متنوع و جدا برای نوبت اول و دی ماه از فیزیک رشته های ریاضی و تجربی پایه یازدهم ارائه شده است.

بسته نمونه سوالات نوبت اول فیزیک یازدهم
]]>
حل تمرین فصل 4 ریاضی یازدهم 2018-10-21T08:30:33+01:00 2018-10-21T08:30:33+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/12 امیر دهقانی حل تمرین فصل 4 ریاضی یازدهمدر این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است. حل تمرین فصل 4 ریاضی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین فصل چهارم ریاضی یازدهم
]]>
حل تمرین فصل3 شیمی یازدهم 2018-10-21T08:28:48+01:00 2018-10-21T08:28:48+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/11 امیر دهقانی حل تمرین فصل 3 شیمی یازدهمدر این مقاله آموزشی  پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل سوم شیمی پایه یازدهم ارائه شده است. حل تمرین فصل 3 شیمی یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل سوم شیمی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین و پاسخهای فصل سوم شیمی یازدهم
]]>
حل تمرین فصل1 آمارواحتمال یازدهم 2018-10-21T08:27:28+01:00 2018-10-21T08:27:28+01:00 tag:http://zangeschool.mihanblog.com/post/10 امیر دهقانی حل تمرین فصل 1 آمارواحتمال یازدهمدر این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و سوالهای آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل اول آمار و احتمال رشته ی ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است. حل تمرین فصل 1 آمارواحتمال یازدهم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و سوالهای آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل اول آمار و احتمال رشته ی ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم
]]>