زنگ مدرسه دانلود رایگان پاسخ تمامی دروس های پایه http://zangeschool.mihanblog.com 2018-11-11T12:40:36+01:00 text/html 2018-11-05T15:46:43+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل دوم هندسه پایه یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/20 <font face="Mihan-IransansLight"> </font><p><font face="Mihan-IransansLight">در این پست حل تمرین فصل دوم هندسه پایه یازدهم را برای دانلود قرار داده‌ایم. حل تمرین فصل اول قبلا در سایت قرار گرفته است. در ادامه با دانلود این حل تمرین همراه ما باشیم.</font></p><h2><font face="Mihan-IransansLight">سرفصل‌های فصل دوم هندسه پایه یازدهم</font></h2><p><font face="Mihan-IransansLight">فصل دوم هندسه پایه یازدهم درباره تبدیل‌های هندسی و کاربردها می‌باشد. این فصل از دو درس به نام‌های زیر تشکیل شده است.</font></p><ul><li><font face="Mihan-IransansLight">تبدیل‌های هندسی</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">کاربرد تبدیل‌ها</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></li></ul> text/html 2018-11-05T15:46:41+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم (رشته انسانی) http://zangeschool.mihanblog.com/post/21 <font face="Mihan-IransansLight"> </font><p><font face="Mihan-IransansLight">چندی پیش حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم ویژه رشته‌های علوم تجربی و ریاضی منتشر کردیم. اکنون حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی را برای دانلود قرار داده‌ایم. در&nbsp;حل تمرین کامل عربی انسانی پایه دوازدهم شامل پاسخ تمام تمرینات و ترجمه متون دروس می‌باشد.</font></p><h2><font face="Mihan-IransansLight">ویژگی‌های حل تمرین کامل عربی انسانی پایه دوازدهم</font></h2><p><font face="Mihan-IransansLight">این فایل حل تمرین، خودآموز عربی نام گرفته است. زیرا شما با داشتن این فایل، علاوه بر ترجمه کامل متون به قواعد درس نیز دسترسی دارید و می‌توانید دانش عربی خود را با مطالعه این فایل افزایش دهید. ترجمه تمام بخش‌های کتاب عربی رشته انسانی در این فایل وجود دارد. به طور کلی پاسخ این بخش‌ها در این فایل وجود دارد؛</font></p><ul><li><font face="Mihan-IransansLight">ترجمه متن درس</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">پاسخ فعالیت‌های بخش قواعد</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">ترجمه و پاسخ تمام تمرین‌ها</font></li><li><br><img src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/10/a2-min.jpg" alt="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/10/a2-min.jpg" width="590" height="293"></li></ul> text/html 2018-11-05T15:46:37+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم (رشته تجربی و ریاضی) http://zangeschool.mihanblog.com/post/22 <font face="Mihan-IransansLight"> </font><p><font face="Mihan-IransansLight">دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، با حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم همراه شما هستیم. این فایل حل تمرین شامل پاسخ تمام تمرینات و ترجمه متون دروس می‌باشد. پاسخ تمام درس‌های عربی پایه دوازدهم در این حل تمرین وجود دارد.</font></p><h2><font face="Mihan-IransansLight">ویژگی‌های حل تمرین کامل عربی پایه دوازدهم</font></h2><p><font face="Mihan-IransansLight">این فایل حل تمرین، خودآموز عربی نام گرفته است. زیرا شما با داشتن این فایل، علاوه بر ترجمه کامل متون به قواعد درس نیز دسترسی دارید و می‌توانید دانش عربی خود را با مطالعه این فایل افزایش دهید. در فایل خودآموز عربی پایه دوازدهم ترجمه تمام تمرینات و متن‌های درس وجود دارد. همچنین ترجمه فعالیت‌های موجود در بخش آموزش قواعد نیز در این فایل موجود است. به طور کلی پاسخ این بخش‌ها در این فایل وجود دارد؛</font></p><ul><li><font face="Mihan-IransansLight">ترجمه متن درس</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">پاسخ فعالیت‌های بخش قواعد</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">ترجمه و پاسخ تمام تمرین‌ها</font></li><li><br><div align="center"><img src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/10/a1-min.jpg" alt="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/10/a1-min.jpg" width="455" height="226"></div></li></ul> text/html 2018-11-05T15:46:35+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل اول ریاضی پایه دوازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/23 <font face="Mihan-IransansLight"> </font><p><font face="Mihan-IransansLight">دوازدهمی‌ها، سلام! با یک پست ویژه رشته علوم تجربی همراه شما هستیم. در این پست حل تمرین فصل اول ریاضی پایه دوازدهم را برای دانلود قرار داده‌ایم. فصل اول ریاضی پایه دوازدهم در مورد مباحث توابع می‌باشد. در ادامه با معرفی و دانلود این حل تمرین همراه <a href="https://madrese3.ir">مدرسه سوم</a> باشید.</font></p><h2><font face="Mihan-IransansLight">ویژگی‌های حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم</font></h2><p><font face="Mihan-IransansLight">در حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم، پاسخ تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها وجود دارد. این مجموعه حل تمرین توسط گروه ریاضی متوسطه استان خوزستان تهیه شده است و شما می‌توانید به صورت رایگان آن را دریافت کنید.</font></p><div align="center"><figure id="attachment_4013" style="width: 230px" class="wp-caption aligncenter"><font face="Mihan-IransansLight"><img class="lazy size-full wp-image-4013 lazy-loaded" src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/09/C112211.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/09/C112211.jpg" alt="حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم" width="230" height="320"></font><figcaption class="wp-caption-text"><font face="Mihan-IransansLight">حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم</font></figcaption></figure></div> text/html 2018-11-05T15:46:33+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل اول هندسه پایه یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/24 <font face="Mihan-IransansLight"> </font><p><font face="Mihan-IransansLight">هندسه یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی در پایه یازدهم است. در این پست حل تمرین فصل اول هندسه پایه یازدهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.</font></p><h2><font face="Mihan-IransansLight">سرفصل‌های فصل اول هندسه پایه یازدهم</font></h2><p><font face="Mihan-IransansLight">فصل اول هندسه پایه یازدهم درباره دایره‌ها می‌باشد. این فصل از سه درس به نام‌های زیر تشکیل شده است.</font></p><ul><li><font face="Mihan-IransansLight">مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">رابطه‌های طولی در دایره</font></li><li><font face="Mihan-IransansLight">چندضلعی محاطی و محیطی</font></li><li><br><img src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2017/11/277.jpg" alt="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2017/11/277.jpg" width="586" height="291"></li></ul> text/html 2018-11-05T15:38:54+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/19 <p align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم به مباحث مثلثاتی پرداخته است. در حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم پاسخ کامل تمام بخش‌های فصل دوم را برای شما قرار داده‌ایم. این حل تمرین ویژه رشته علوم تجربی می‌باشد. حل تمرین سایر فصل‌ها نیز در سایت قرار دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید.</font></p><h2 align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ویژگی‌های حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم</font></h2><p align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم، پاسخ تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها وجود دارد. این مجموعه حل تمرین توسط گروه ریاضی متوسطه استان خوزستان تهیه شده است و شما می‌توانید به صورت رایگان آن را دریافت کنید.</font></p><div align="center"><figure id="attachment_4013" style="width: 230px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img class="lazy size-full wp-image-4013 lazy-loaded" src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/09/C112211.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="https://madrese3.ir/wp-content/uploads/2018/09/C112211.jpg" alt="حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم" width="230" height="320"></font><figcaption class="wp-caption-text"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">حل تمرین ریاضی پایه دوازدهم</font></figcaption></figure></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در این پست حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه دوازدهم قرار دارد. در این فایل پاسخ تمام درس‌های این فصل موجود است. حل تمرین سایر فصل‌ها نیز موجود است که به مرور زمان در سایت قرار خواهد گرفت.</font></p> text/html 2018-11-05T14:27:44+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی دانلود حل تمرین های عربی یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">دانلود حل تمرین های عربی یازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#333399">حل تمرین های عربی یازدهم از درس اول تا اخر</font></div><div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFRUVFx4WFhcXGRgYGBgXGBUYGBgYFxgYHiggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyUtNS0tLy0tMC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQkAvgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBBwj/xABAEAACAQIEBAQDBAkDBAIDAAABAhEAAwQSITEFIkFRE2FxgQYykRVCobEUI1JicpLB4fAWM9EHU7LxwtI0Y4L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwECBAUG/8QAOhEAAgECBAMFBQUHBQAAAAAAAAECAxEEEiExE0FRBRRhkdEicYGx4RUWMlLwQmKCkqHB8QYjJDM0/9oADAMBAAIRAxEAPwCpSpUq0nhhUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgDtcqvjVJXlcAqQ2pgGPuk9Aar8JtMi87CYHKGBC5QdSfOZqtxypXp5r69Ala+ZfUf8AkK9kb/PoK8asnVfUfnXsp/z8KwY7eJ2OxP2/gcpUqVc47wqVKKRFBAqVKlQAqVKlQB41SpVLhrDO2VRr+A8zXoJTjFXk7I8NCEpyUYq7ZFSo8vCbcayT3kia79lWux+prlvtnD+Pl9TtL/T+La3j5v0AFKj/ANlWux+ppfZVrsfqaPtnD+Pl9Q+7+L6x836AClR/7Ktdj9TS+yrXY/U0fbOH8fL6h93sX1j5v0AFKj/2Va7H6ml9lWux+po+2cP4+X1D7vYvrHzfoAKVH/sq12P1NL7Ktdj9TR9s4fx8vqH3exfWPm/Qy962AZhfefWSOu+1ctKCdkPoNI32/rWqHC7XY/U1z7Jtdj9TUfbOH8fL6jV2Fi7WvHzfoAbW6+o/Ot78dYq4gtZHZZLTlJE6LvQEcLtbwdNd6l+Jse90W88cpaIEdFqI4+jXrQjG/wAfcVqdnV8Jg60ptctm+vwB+Hx+Jdgq3bhY7AMdfxoh+jY3Nl8ZpIJH6yZygE9e5A9ao2rWH8ME32S5qSMjMP4QR+f1rrYSysqMRuOcKhgkAFRvDEMfbLNdK0ehxoxmleTf8y9Szf8A0tbfim++XT7+sHY77Tp7Gu8G+JLtp/1jNcRvmBMkfvKT18qqthLMlFxEnSWylVOpzwSdfu+pNVcXaRWhHzgaZoKiZMwDuNKhwg1Zol1K1KSnBtW/euep2LyuodTKsJB7g7VJWP4Vxa4lm2q5YCgDSjnBce90uHjQCIEbmvP8eHEdNb3se3hTm6MakuaT8wpSpUqaUPGqMcBGj+1B6McB2b1H9a6Pan/ll8Pmea7EX/Mh8fkwrUliyXJC9ASZ0AA6k/T6io6u8OcZbyGAXt8p/hMke8ivJ0oqUkn+v8nupNpXO3uE3VIBABYkIMw5oXNp9I/yaogf51+lE7eK8S7YJb5FTMTpBQSx19vWa7hMO157r2jlcNmQTGjE5j9Ip7pRn/1339/JN9Bedr8RX4ZhVuEqc0xmBWNAN5nfppVSQTpME6AwW16eZoteYYd15QG8FlYAyMx2JPn1qPhFhQr3LqN4aqCH2IIIjL3J7+VW4Kco01vzDO0nLyKmPw3hvlhhoDzROs9iRFNwmHLuqDQsY17RPvV/EXkxN9F1CZSokgEmCd+mpFTraewBcvgFxcUqQQWIylSu2gGhHehUFKTkvw+n606kcRqNnuBxZYtlAkliq9JgxUZoxjIuNaW1adlktB6hnkifurM796gZLQvXEMhS6ohEEKCy5vTSR5VWphrN5Xpff4X+haM3zB0V0rG4jr7d/OjtvgaoHe8CVUkiGAGToZGpbTamlPFv2stpjbVB8x+6QSCx/p5VPdJr8WjfIjjJ7bAbwGy58pyTGaNPrQ7il9lCxGs7gH9nvWl4hj7JTw7aPouQEk5YDTtOp31rL8a2T1P/AMafhKVNYqEU7r+9mc/tWpNYGpJabW/mRXw9+8+iLmOg0Rdzt06wfxohh+H4li3+3yNlPyalfmCzEkdfeKhwBtLbMX2W64+7K6BSSmvLJYDUnadq7icLaIW3+kZiM5J+4ihCwTU6kuN99a9JwKf5UeRhVqKKcpNv3pFjC8MxLkgZOUAn/bMFtlYbqYk9fxoS2OcEjl0MfKvSR2q7bsWlgX8QGVjnNu3zTsJLDQcvvFUsdhlQgpcDhicu0wIgx0mT7UcCn+VC6teqoXi2vimGMK0opO5A/Oj3wzvc9B+ZrP4L/bT0FaD4Z3ueg/M15WGmKa/ef9z3kXfCxb/LH5IPUqVKukZDz7/ROJ/as/zt/wDWpbPBbmG0uFDn2yknbeZAreVWxuBS7GedJiDG9XxVapWpuHUy4TA0cPVVSN9DIUorS/Ydns381L7Ds9m/mrkdzqdUdnvMDNRS8+v0/KtN9h2f3v5qr4rhlhBPN/NR3Sp1QPFU9wDXSx2kx2kx9KncW50n61cwuCttuG+tR3ao+aKLF0noC66TO5J9ST+daReCWT+1/NS+w7PZv5qnudTqi/eYGcViNiRO8Ej8qbFaX7Ds9m/mpfYdns381R3Op4Ed4pma9yffb611WIEAkDyJA960v2HZ/e/mpr8CtdCwPrNWWEq33RLxMDNVS4rdC5ZUNJO/T5a013hCruDHcHSs/wDFOHVBbidS0yf4a34Ls2pGtGcrW8H4HN7XxUe51HHfTlf9pdQX+lr/ANpZroxA/wCyvlofT+h/Gqtp4IbqCCPYg0XXjsEEJs2Ya/8A7zdA9OZh/wD1Xb7vT8fN+p46ljJy1lJL+CPoUv0kf9lZ3O+nee1c/S162lqccWI8SEGa5ILHUmWJJIOmYAgAjv5CBgqVhqfj5v1K1MZONsrT/gj6GjwrSimIkTHatB8MrrcPkB+JpnBOD2mw9pjmlkBMNHejmHsKi5UUKP69yetecjhpRryk9rs91DEKeHiudl8kSUqVKtYsVKlSoAVcLVxjVTEYgCi4XH3sUBQDiGKLNFP4hjIrPYzGEmBv/Slyk3oZatUdgsel4B7ZlZI1Eagwf6VpsCdAKy+CAmB/7M1p+G29qErPQrRd2HLJ0qSmWhT6YbBUqVKgBUqVKgBUN4lwWzfjODyzGUxvvP0olSq0ZuOzKzpxnHLJXQA/0fhu1z+f+1L/AEhhu1z+f+1H6VX49Tq/Mz9xw35F5IAf6Qw3a5/P/al/o/Ddrn8/9qP0qONU6vzDuOH/ACLyRFhcOttFtrOVBCzqYqWlSpbNMUoqyFSpUqgkVcrtcagCDEPArP8AEMbE6+tFeIPWXv4e5cYKiZ2J12AUTGYknTcVKWZqPUTVb5FfE351Ug6TuBI7jv0+o70NN1J+aWIgdCDvzA6jTvTsPd0vXb3LYtXHtrbKgXsReQkNatzEajVo9tJqPgGK/S7N7EYnKljCWSwsopS3nIbLbdoksums65hXYdDBxhkcb+PMyLD1pSzbBLhQnbpWs4bECsVwu8QqkGcygn1jX8a1XBnrjOGWTXQZQeiuaJadUaNXc9BsH0qj8Sl4lAElKmB6dNBJ2lSpUEipUqVBAqVKlQAqVKlQAqVKlQAqZdNPqK8dKAA3EbmvlvUd+5aspla9kZiGuCDqI+TlBbr0pnEm0NZy8xdiWMkmSe5J1JojLI8xnlUyO/MC/FvxNZ/SltF7hs8pYsuXl0OSwGAKiF3J3Myap8d+PrNzDthMNhRatE6rmnxOsMR6T1nSo/j6+LiLhrcMwYPdOhKdFVT31kx0FC+HcECKrFSGmSfQaDuBNdrB0KlaCla1/l1E1cVZavXwNV8KvnshmiZjTYDoPpWw4deAG9ZLgduFuDTVhAXbRf70ZsNpE7VycZFQxM4329ELpTf4jWW8XpvUWIx3nWWu40jSaYcS7aCaQ3zHuvyNKcf501+Ix1rPC+w06/5vTHuHfWqKbKOsam3xId6v2cVNYhbjDfSfx9KK2sUQBrUuokMhVvuaxLgp81mbXFRpRS1jQY1q6kOjUTCVdqquIFSi7U3L3JaVMV66WqSR1KuTXZoAVKlSoAVQXzpUxqhjb8ChkN2BmMEmI0rJ8ZfwVgHnfRR27sfIfjWgx/EVRWdjAHbc9gPOsVddrjtcY6t0/ZA2A8gK19m4OWJq5pfgX9fD1M2JnCMfEXDcGASx33k6nXr5mpsdamAN/SpLF4Aan/mq1y+WcxHLsf8AmvYvTbkcbVyuFuEWgLa9WMuf2sp6x2AFXMPakG5svMd4hY5W12kmO9T8Bw5e2lwRqABtoFJk+bTqAe1GbOHRQzZSQHg6SQSRzMAZeTqfPYV4rEwhGvNy1eZ/M304NxSBmF4ZmIYiS0Qsacw0IjfznvFX7mAAAYlFljlVZAOoAEHUzBEdDVm8GJJ0UANC5AGGYgJuQAxYTHnVfD2xlOaVGpYqCTq2gLanpMHSs86kNlFeSNMYNCGFQZhOWSScwGgbdC3VhBIA12qynDMwORQFE6kBi5kST2XehbX0VbXPmDNlZrclWmWXU6CMslYJ86LYTH3LklcqIpAcEltAdSrDfTWDqKvTvIvGknuhg4WjARogJOY6kgjTKDsAegqN+A6SCRqBlH4kk/lRMXNDAXOFaJ2U6Ayem4DD0Os04X0RQSoU5BMDQAaZZ8p2PrWpYeO0tfeO7vDkZ3G8LKk5ZYidNJMbwBrVPDPcDFSCOomRIrYO6PBnKT82wIg5Tm9DpPpVW5wxVAJIEsdTMQPUyI6xvS3hlyQru7T0AljiBPlHSpbfF5MVLjeD3AWIBKkiIylg07HuPeqWHtAllNwF51QrlcaxoDuPMedJ7vK9kUeaO4Xs44VKccJigmLBt/Pyga5ukf0qravy+jAx2PTvWeWenfMieIzWLihT1xIrN/pMbmpF4iI0qsaty3F6mmW5T81AbGPmr1vFzTFURdTuEHNAeMXoBozfbesjxzGZBcY/cUt9KZq3ZEVHZaGQ43jy75J0Q69s39qZht9eg9taD27hYz1nXzoxZYDavaYWgqNGMF+nzOXWbbLWNYBdN4och0108u9PxLkjtrULT7VoFxjZGr+DOL/q8mxTO0aAZCQQzMwhQGJ19iDR9OIpDSC0LzEFlkAyxQCToY5RupBGleQfajpeGXcEAjodZ1jpoD7VsMJxUm41vUgrmUyc0tI1McpywSRsoAry3aeGy1nOOqevxNdKq4qzNocaDOXKUCmTBAUD5wS2oUCW01FV7Il0tzcbIx5gxUBAAYfYKQpUac0MZqDh6Ne5nMWWA3MG4ykKxadkmQdtBvrAKogVDZHMqjRJ5gS4CgMdlUTOYE6k1gp4e+rOhCDerILOHAdUFlpAdC8HKBbzEwvyqCyooYiWDb61XLMq3CVth2OZLZYqz22tZSqiQQ2WRprIq7eJcl0uMGyM4IzatovIhXRJgCTze1QPhWuWhkuif9lWbljw58RwgGrkTA6CteVRNEWi8MoyGemUiQFHKiljP3gOjb5fKszxzHKtm8UuyLyBbYJF2HtmLil1JBUqNeb2p/xbirSi5nu3CrRbVQRCuh1MkQTEQNTqT2qseGWsRatPbQMxsjLbEKGYqyMBlMhwzIzM0wAIGppc5aWQyMUtXzCPC7ourZYr4iMFLu8zcKKPEyJpMeGqknrr0osGb9XmYXGS+2Z2Alc5/wBq3A1gMup3rHfCti1kSyt1TdUm29xicy5bly7cSwp0BhT+s2y6wSIrV2AykZnNxDkZAyBFtZGIzu33mMABQPuz6EZcis97lrC2rq5Zc5/EttcQENMo6Mh8oymf3aZxDBWcTkF1D4kBhcQlWUsxQZSYMFgNP3qbhr4txAyeNcbIJl3D5n8ZlAkDMpEbDMKtEjQEHNmUR1DZsyKSTLBWUseh8qvfTUW1mMhxHg2KUZbOILJuUuZedZiQWEqR3oThuJ3bNw27thlPUsADI2GYdDXotwJdVMxJB0UmVkgfd7jc9qr8U4Gt+0ysdwBmXfScuvXeaWoZpWT0Fzw6y+zozJWeK2cQCEbwrokxcEe3nTcHcB0FxZ66ga+VD/ir4WNu0pRpIHM+zAz8xHntQ7gPB7zIGMQWgK5gPHY+s60uVKMr2RiqrhytM1vjlSB3kj2qSxxHfWsxjLl22YBe2VjQsDGusA7rV7B3MRkzG2LgJ3nX10rNKgr+yQrWumeh4jMRKgmsj/1HwypgvEDc1x1SPUyfyrQ3OKskZWXXv+debf8AUTFk2hznS6OWdBIOsd5/On4WUXWin1NE2jOcMajVp9KzGBxHX/Jo5hr017am7xVjm1V7RauGR3qrfQhTB161OWqC6wq6KpAlrfNrR/gvF7SufFQ3FKZIWAZ5cs99F+oFB75Gkb/0plhgDtpSK2HjUVmSnaSl0PT+H8TTESLRGdgFcjcK1pVLhT82UAgg9BI2NaAOWgsAMxAJB5QbrywRtCxAReX98zXkNm+QVZGyOhlSNwe489TXp3BlfwEYXVuhh4g0yHVpLCJG8ckCY5prgYrCywz11T2O1SrqstN1yL2NxrFRo5h4HKCTcliAq6AEQmm4BPXWgzY0ZEvWylq2ruy2YLXbt8TAZtpJ1JE8u9VuMYe8xVrlu4zk6GZ8NADnOW0czF5CxCkz06DsOpUBlYWljwgLRVHS0pkqrXszNfI5nboIEzocTqDkrBHjjWnsq7g3bKIUzZkYKjgD9JRG1aXDBdiAjEAzQ7GXgcLbe2rhAB4RQlQnPDXrsmXYhCono304LJRBaQ20tG2UyOwcqpJY3Ll2YzEkSIXKCQKB8f4v4WXDWXa5ZtWYBtMroyry+LdKSyqZfcgQ0iqaydkWTsaA3YdD4ctcUWbSWtQVEutln0ObUu4Gktq2ho0lgKVyMTcRfBF1s7wy2rjt4OY5JWeZwDrAms/8GcH8BRiGuLcu3AQmVzcFqywhhYRSRduHRQZ0J1OhrT28XbkA2RJGRUDoARIItI5hYUAFlQ6k9aNE7kSu9BrXLYvMbbMHe6MMjtLO7izn8NLjE5LaqrliIGY0NHGjhyA6Hw1Oa24l7bsLbIpLLJ3LOWbtvV1cMztKsSQhQFYXJ4rFrxB18IHlksSxAgATqVvYHlVdAHV7aK0SyNbhB4Z3jIJERDHzq7s1oQnl3BnD+Jo4hW8TMiWEuklVVfCueLdA+6IWdYJ0oxhsYhMqxRM5KjSXs27AOVAenMDO9ZvjHwkjBrlgG05BaLbHK36vLbtBflRdyfSsbxfjeNwl7JeyXgcyBgMpKzDhWEQDlAnsKFe9is3FK56nxrBm7h3BVTcyyVBgDNGVST94Az7VmFwivhBZclGtnRl33kMtBMP8dK4ObPbMkxBYEnck9TsPauY34gzW18P5zuBqY8/OqValRyWTR9TLWlTjablsT/FuGztbKwX2B76a6+dUsPi7tsBSCpiTGx6VJhi7wztmy6+o6+9R43imZigUEKdCOopcM6Sjv1MNTERk3La/ILXMcZnpMCqPxLw4XrF0AzmWU/jXUD3Ij3obhsbmJzbgSPWi3DcaCYJ+bp2NUlGUGpLdFOIeXYG/Bg9T7bUXwuM6g6/17VP8Y8EKub9oSG1dBurftDyNZmziIMjqIivT4XGKUU0acsaiujXW8YdJIp7XhrQCxxAfe3qVceOpmuhGvFozulIvXrnlUa3OtDrmKHnSXEba1R1tS/C0DKX+1XcL8QYjDx4NyFV8+UgMpaIkjrpWebGrsJHrTjihpOo7d+1UrThUi4yKRzU5XR6C/wAeWjZTxEdXUDNlAKtpBCrpHl71iviD4zvXy6gC3bYwQJzMvQOZ1Hl1Ghqg1zlg9dxQrihhhudNz1/9Vx3hqUJX3OjDEzqLKTXcfcHiRdaH0cgkK46SJiPKj3wj8QuuTDhEzTFtiwtjXUpdMcymNJ2PfSslcqMEdaKlOL5F4zaPb8LwW3bc3Ez2s2psr4gt2iAWa5dZ/wBWoG4UwrEA6ZtDGF4gdCbpKqAFYmWdmGt64ApWw3ROYxGg1rxjgvxNdsFZuM9oGfDYlgDIMhTpIIkCN63yfGNq7DpcbMgLZG2ltMzE/OesSek1zKsJw21NMXGe5rTirlvKUSANLNoEHOcoIW0IBcbFnZjsaocN4oqXHNy5mvN/+ZingG1bAk2LA3UDVdezGhK8UTObqaPqPFg51U/7jW2k5XdiQWAnbYbMxWHs4kCB4RAPhrbkkTr+uuk/rLrsQSdQonWaXGo4l3A3GD40hMFVQhfEW0k/qrIDZXvtstxwTC/vddTWF/6qiTh4+ZQ2cDWAFUGW6gMSPOhr4u/YZrS3wyK2aQBq0AM8H5joBJB9qH4zjrXMtq46sgOZng5XYAhSwPMACTy96fGcm1ZGeolkaYJtsJA7jWrXDr+RhJ1BmfyodaM5jOq6g9DRApmAcCGGpEbins5FSFt9i+3GCdAIOY69NYqxhMKh111mY7zQxUBURtOtWcNdYZlB0Bmq2XIySVtgk+Dy3FYGVYa+RpBigI+8SSPSrXE0ZTHQ/nJAIqHH2sxBA1RYPlWZSva4ySHFiykkToD6UB478Mo6+JY5XJMr9xtNx2NFbcgCSIZogbnyouQttF/bJ5R2nrRxXTfsjKKlF3TseTY3CXrJi7ae3/EI389qhF2vWcWi3bb2rgz5tCOo7FfMGvLeN8KuYZ8lwbiVboyzuK30MU5qz0Zvp1M7aas0Qi7XRd1qnNODVp4khmVF5L/pNTo8jSN9PP0FCgamS9G+/wDnSquTYuVJBfC7jmid5jTz9KtcQ+D8ezSLDXZGj24ZSDtBFCOH3AzrmYATtE+der8B44pUAiVGnK20aDpNYMZiatGzgk+tzdgMHCopZ3ry9DynF4DEWeW5ZuIRvmUx9dqHEV9HYfEW20guI+ViG/Co7nwvhb0m5hLcdSVC1ih2y3pOm/hsaqnZ+XZ+Z8827E9qtC1lAM17h9iYe0sW7dprajbKCdN/U1zDcT4TJ5ERjE50KAehIIpse0lUbtBi54Fxs3L+n+DxbC4q8p/VM/osn2irps41Bmc3LYOvYmfKvahgbDa2cpH7mRv/AB1qhjuGBhlYD3/vWd9qJSs4W95qo9n05LWbueMYV3VwPFYBjze5861Z4Dh2gh7kEaywqt8TfD7WmlRpuNKeuIJVY0PWuhGqqiUoM4/aOHq0ZLoULGAGZ0ViBJ94ohj8UMllhoyKbR7kKZWfY1xgRJEedRYm1lso7ffdo9FAE/Wam92rnPd5bjbV+BAHtXUunfTtQxr0eh+ortrGCmWI4J6Dcts11wDMfLPkZMHrqael7VyRoVnzHf8AKqNi4A/8OsTrE9D6VXx2LnVdFb8RO1YMrengLkrFouqg8oJkFSex7UuJ3FKI+bm2M9wZFWuKIrG2LZBPhh2HYjTKIoZicMkGTIkFRP1mpjbR8wk3syS1eBQuTzEiGnbXWmcQwVvEZFvvyNqDHMpb7w/zWquJcZuRcqwYXpt/zXL2JJVM0coA9abkd7olVbO5j8dwBrWJawxmNVYbOvRhVduDXSSEXPGsDeK9Ys4NbmGt3Co0zLMTlAPTrFZ9bAttnXZtNunp0/vV4YpybjzR05wkqfEXS9jzi4jKSrAqR0Ij864W2r03iFxbn6xlB1AjKD0H10iqly1aJEWk/kHr200p6reBmWJ1tlPPisUW4TxAl1DnWdCJBJOwYj863XG+C8NfD/qbbpcBEnYHefbeh2B+GrKj5OfpJJ17eRpbxEHC7TNNJ537Jas43E2xmtXyUG63eYp5EwSwrQ279q7YD38RiGbeLTqbY1/dI+jVlxiGsXIImB18+9QqwmQF5tdDl3139joayOjd3SXvNtPH01aM7mp4bcQMM11zryhiaOYjCW7o/WW1bzIEx671jOG8Qt2yGMlunifL6wN/ejdniQY5s6k+se1c6tRmpXVztQrU6i0aIMT8NWN7NwW2/iKn6gVF4uOs6DEm4BsGPiD8RNE/tJF1a5bH0qhi/jGzb/21FxukAAT69atTdaXs2v71/cpWnRgryaB/EuMXWlb1u3I8iprPeKG8o1I8/Ku8R4i95zceATuBpp2ofcuRXWo0FCO1jzeKxMq0nG/s8izdxPQHQCpeLXpsYcdkY/VzQ1n08zRHj9vLZwrDra19mJpttUZLapAa49V8xrpakEnTaKfsP0PSMfgAuZw5BOsAbdwapYbDEkMw1Oy99N/KjVvAMtvx0vISzQUJg25BMa7yF/GhGNcq4kyDOYg7GZgHtqK58G9rmGpysio1woxAcyIGnkdpqTEXQY7Tp6daiv2xJOpBMe25poHOCdV6enanWQtxuRHFH2GlRXLulV2Yjl/CrrcPuOjG2oJJjfm+UbjYCetXsi6pq56DwW2xwNkKASys/szx78s/hQPimW2yhlQnMABczQFJ+8FOmgAii9ji7W1tKh5fDUPAUrI03mBG/vWU4ybl+65MlZyzoBMmYPyjXLvEg6TSIxee6OxUllopLpYIcS+GCFdkxFtkt6nICckqp0BaW211oL4mcDKBbAJggZjDbltZbTUDptUF/BOisScqqAMs/PmMEBQDJ9Y0ong+DMIzncmFUrJHdu2h0H/qtEITlzMUabqO0EN/SlUDkMAHKZb0PXSQekjWtTguFNcNrL8zotyCdpH3idY09aAjgjEEK+TUhQ5nNy8vMOUMTywY96LtxULh1t805DavAiMrq3LzDdgBBgxrSK9OV1fkzXQpypt5ih8cYHwLtsMEuMytJBZQACMo0Ouh3oIG8NVuLaR1GnzMwA7MrGD/AHrUfG/DHvvbuoSwt2yMu5LSIUbScoJPYAbyKxuFwF4AkLlylcym4oa4Cx1S396BuOg1plJ5o6PRCq8JKoylicSWhSIAkgDYSZIGu3rUb4rKgUdDM7z/AJ/StDgvhUspa4/8ADRp+9pvQ/H4NbAEIwk3ILwW+X7pXRkJjfVSI606UOpHAnBXloUH7xJ6jtNQMpmrfDcPduOqKjM5HyganptR7g3wg9++9q7dXDFFzHxdCwJgZBIkbyaXdIQk29DKOe5j+vlUbdZ6dDofpXovEOGNwtlZMTZuF1ORsil12neY30oK1xcUG/SbjMWgBzGZTrExuKqqmu2gOWUyVhtRpIOlH/i1QMPhI6K30qtf4M9rlYGVJ1iQ2mmWiONseJZsGQuRSDm9aJSTlFoXOaTTMthrI3atV8M8Gt4tDbeUa3qt5Y5lOmRh3nUHtXeH8HN51CrMaMY0BPX0rW8Lwluzai5lgMVkdSPTfY0uvXstNwlUMp436xnj5mH4nQ+01Jirqkm2BmklJE6k6gwdhI/Oq+UEgKeUA79jufYg/TzpYazmDC3OrooJMS5bKBPQazVlFaCUx2Pg7aMYkTtAgx3nWq9+9J10ifUbCTWhw3wzda7kcGBMuo02nLDEGc2maI7TVH7Ga5cQ24/WJbIaCVBuBug1Mm2wA0k+ukpW0L2buwMbRgyNfwGv41auXRBBMCOu+v5VYxuBfxEUNyXTFksRLDKCeVdQc7ZYjfTepB8OYplXPaFtfECNmZVuAMwBYrMsoHbsatqtWXcLtJGys4RbfDkZlXlTMZA+XVh5715rirhZsxiWOvaa9T+ObLfowtWgsXLq2+YqhgFVA1PU5R71gMH8P3LiloGbKzLzoEUKSqm4TsMyXVI/hNKoQdrs24lNyjBbJF/gPAWuIL4ZWgEosiBqZJ/ZaQdPeh3EeIsl4ARCgSD94n/jpUHDbxtDQllLFLgXoVXMGH7QK5j6KaK8X4JduKty3bzHKDpsy9IPcfjW6Gbh6bl4X4P+1utxYbFpdGnqUPfv5+tH/h852yPlZBlKg6MpHY/eB86xeM4WcPcUXJtuylukSDAEqdiNj7a61oPg7HMXYOQCCoLLqDJ0kdD51WdSM45Zbj8JiFOajLf5ln4w4hfw2KN5AMmW2ozGQWXMx5eumhMaTQWxYsXmW5atMmQRlZs4NwmSyzsBPlv5Vq+KYJrl1pBNsrDLpkc5dAwPyk6DOO3UUFu8Ia0njqQLJALIzLnT7uZSNHXbtM1FOlw5JtfrxLzptVLt6D8DjCt9UeAkjUkST15ew2+tG/iTi9k2SiooRSCsASwHza9B+dZzFcHveIl22TzEKV3zZho4jpB1jXrUHEOE3rpY3FPhjMEyMpFxkzLya7DI2+0edZq1Kbqtt6GfEYiSTg4/EN/Ad21ZuvfWbgvCBPK1uCTAnb1NC/i+9cxmL8S7ZyKAFQb6Kd83WafwPgzlFtopZXQXnYsAoF1GFvMSdpDCRpMVzBcNxQKIqgqXDBpBQFH1B5ojTTXWRVFGab6HPcm1bUz74QNfZHMajN007D1GgovxXh2FtJmV3KfdKwRIOxJ1mj3xe93Emw9y3bRiSoAIV9Wyr4hkjKSunYHXeq/CuFC3ftq6eIjMzGyywxCrzHw5JChmHP5bVMk3a1xcr3sB3bxgltmIAkrcAn0Vu3vU9u3mXKCM05SSBoInUdDSxt5z4j+EtsOTaWzaM2+VipMn5gCCc0D0FV+F3VuE2UbVlMv1Yr08l/4qrQiS1sSYPFFXOUkuBqbZ/Vqndj1M1PdvKVCPEyW3OvT+tLhnDwCOYc2YuNyVEKB+JPtVLEWXzNCiEOQE6aDY+8TVfZlIJdWVksyoVfmzFgT+zv8ASTUmMTKij5QWzRHQAb++YzVvF4XXQQ+hhdSwgaQNt5pmJtaoHkE29VI1CyYJ19fwq+dMGmtTvDsMouXZCGEVpZQwE6TrtudOs1WxuPuHDkl7i3FvPZdlYofDgMinJAyACMu1Wb+IyhRHKBLaHnGkCeo0pt/mtuIPOgLTuXENmFCbuMjVaQIwWIuoBlcqEDBQoWV8QjOFJErO+bcdIrY/BmAW3aF0QZuGddIAABA9Cfeayi4RigQaMGkxqSf2T5x0rX/DVlhhiVk5XLOAJy6AmR00B08qpipNwshsXd3O/GovXfDxFlma7YzfskqrAZmSRowyjXeDpWAut4jEXmJYAKhIUQo2QKIAGvQamSda9HxbWSly1dJTOD4bANow5lII221JrGnhrGytvKWuFgzkKSxBmASB8q7z50YepLJaRbiXVyThK3iit4kLbJCoVXKPEhGYpEXNJBDTI0orw+1dILs43yoFAXIkQFVQBC76DaahscJxOQFbTZkVmf7sKslQM27HVu+1T37GLCsfBykBdDcSZcEqIDSWIDH2bsa10JvM23oOw0nBuT6AnH+AbzDITczRp1cxGtaHgLouIuIysPD+YLIJIgnSebtFA8PwjFFlueEZI0MofkDFiRPKuVHgnfKYmjuGt3M1y+tthbgm40g652AXuJyjpWatTvd3ZOHp03UUpykt/huU/iG+q4q5lWFkEjKAASPuzoPT1pWyl8ZjFwTOYgSG29umm2m1R8ZsnO8QZuEHXblHXrsPrQy1fa2VFt4tqYiNXJMEnrG8E9q00a9lleqGd5jB5LtrxNDYtMpBJLkE5WgA5egIAgAaiBpAFU72GuS5FwIRBtZP1eUQdVyABTqdRr5moX4q2yjKWGu5IHYdjBX+an4nFgEeKMzkAqS503GpWBGh01quJm3ZRE4qrFpJciWziGuMzPcYnKtzQKCSkAFmUZmaC25iSTFcIRM2gI8QEI0Erl+9+6Oo+vlT+DXy8yAAUzKSNTBynTcgg/gKHISqlo+SVLRq06LPf+grNduVmzBmb5hG2tjOzFczOstcPzt5HvOn0pyYQqVAUhHgsgCy4zTBMSUlZiY0qo1wAocgJNoyd48oHUb0b4VjltsDMgqD4m4AynlB26gmqNuOoRk7rUqYXAvdxwUKYJhFHKMg1bKOgidq0XG/hZbea9bE+G8iIEKIzJ3M66edMHFxZKMOZwGVDExmJ19Ipt/4mW9gzZQHxw4LSDlYls0z2M+1Whkau97D4qKi0wGhVYujZwzAEaZJiPcH8KZasPdEhV0ABHQA6qMo6x1rlzKAUtkRbykmZkwRlA6ddKbg8ebNxnRiC4hlOWRlIE5YkUuK08RHMaD9TpPX6+1cpUq9EqaPPOT6nSf7eXpXIpUqtwyHNrUUf8z504MdYJE7wSJ9e9NpUcNAqjHBz3P1NIXGGzMPQkU2lVXTViylK+jY0XLizkcjMIPWR7027iL7EsbrEnLJ0nkV1T6LccD+KpKVVyroXWKqR0u/NnXx+JIg3THN0X78hth2Zh5BjETTFxF7IbZuHI266QdSR07s31p1dq3DRZ4ur+Z+YyNKqvaYTlMTofw/4FXDSqXTFQryi7opXFdmJJEkzsN6sW7fU6nzqSu1Cpl54ic92dml+VcroqciFZ31Yq4KVKjhgpjs57mlmPem0qHBJXBzZ0UhXKVVSTBTbP/Z" alt="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFRUVFx4WFhcXGRgYGBgXGBUYGBgYFxgYHiggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyUtNS0tLy0tMC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQkAvgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBBwj/xABAEAACAQIEBAQDBAkDBAIDAAABAhEAAwQSITEFIkFRE2FxgQYykRVCobEUI1JicpLB4fAWM9EHU7LxwtI0Y4L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwECBAUG/8QAOhEAAgECBAMFBQUHBQAAAAAAAAECAxEEEiExE0FRBRRhkdEicYGx4RUWMlLwQmKCkqHB8QYjJDM0/9oADAMBAAIRAxEAPwCpSpUq0nhhUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgDtcqvjVJXlcAqQ2pgGPuk9Aar8JtMi87CYHKGBC5QdSfOZqtxypXp5r69Ala+ZfUf8AkK9kb/PoK8asnVfUfnXsp/z8KwY7eJ2OxP2/gcpUqVc47wqVKKRFBAqVKlQAqVKlQB41SpVLhrDO2VRr+A8zXoJTjFXk7I8NCEpyUYq7ZFSo8vCbcayT3kia79lWux+prlvtnD+Pl9TtL/T+La3j5v0AFKj/ANlWux+ppfZVrsfqaPtnD+Pl9Q+7+L6x836AClR/7Ktdj9TS+yrXY/U0fbOH8fL6h93sX1j5v0AFKj/2Va7H6ml9lWux+po+2cP4+X1D7vYvrHzfoAKVH/sq12P1NL7Ktdj9TR9s4fx8vqH3exfWPm/Qy962AZhfefWSOu+1ctKCdkPoNI32/rWqHC7XY/U1z7Jtdj9TUfbOH8fL6jV2Fi7WvHzfoAbW6+o/Ot78dYq4gtZHZZLTlJE6LvQEcLtbwdNd6l+Jse90W88cpaIEdFqI4+jXrQjG/wAfcVqdnV8Jg60ptctm+vwB+Hx+Jdgq3bhY7AMdfxoh+jY3Nl8ZpIJH6yZygE9e5A9ao2rWH8ME32S5qSMjMP4QR+f1rrYSysqMRuOcKhgkAFRvDEMfbLNdK0ehxoxmleTf8y9Szf8A0tbfim++XT7+sHY77Tp7Gu8G+JLtp/1jNcRvmBMkfvKT18qqthLMlFxEnSWylVOpzwSdfu+pNVcXaRWhHzgaZoKiZMwDuNKhwg1Zol1K1KSnBtW/euep2LyuodTKsJB7g7VJWP4Vxa4lm2q5YCgDSjnBce90uHjQCIEbmvP8eHEdNb3se3hTm6MakuaT8wpSpUqaUPGqMcBGj+1B6McB2b1H9a6Pan/ll8Pmea7EX/Mh8fkwrUliyXJC9ASZ0AA6k/T6io6u8OcZbyGAXt8p/hMke8ivJ0oqUkn+v8nupNpXO3uE3VIBABYkIMw5oXNp9I/yaogf51+lE7eK8S7YJb5FTMTpBQSx19vWa7hMO157r2jlcNmQTGjE5j9Ip7pRn/1339/JN9Bedr8RX4ZhVuEqc0xmBWNAN5nfppVSQTpME6AwW16eZoteYYd15QG8FlYAyMx2JPn1qPhFhQr3LqN4aqCH2IIIjL3J7+VW4Kco01vzDO0nLyKmPw3hvlhhoDzROs9iRFNwmHLuqDQsY17RPvV/EXkxN9F1CZSokgEmCd+mpFTraewBcvgFxcUqQQWIylSu2gGhHehUFKTkvw+n606kcRqNnuBxZYtlAkliq9JgxUZoxjIuNaW1adlktB6hnkifurM796gZLQvXEMhS6ohEEKCy5vTSR5VWphrN5Xpff4X+haM3zB0V0rG4jr7d/OjtvgaoHe8CVUkiGAGToZGpbTamlPFv2stpjbVB8x+6QSCx/p5VPdJr8WjfIjjJ7bAbwGy58pyTGaNPrQ7il9lCxGs7gH9nvWl4hj7JTw7aPouQEk5YDTtOp31rL8a2T1P/AMafhKVNYqEU7r+9mc/tWpNYGpJabW/mRXw9+8+iLmOg0Rdzt06wfxohh+H4li3+3yNlPyalfmCzEkdfeKhwBtLbMX2W64+7K6BSSmvLJYDUnadq7icLaIW3+kZiM5J+4ihCwTU6kuN99a9JwKf5UeRhVqKKcpNv3pFjC8MxLkgZOUAn/bMFtlYbqYk9fxoS2OcEjl0MfKvSR2q7bsWlgX8QGVjnNu3zTsJLDQcvvFUsdhlQgpcDhicu0wIgx0mT7UcCn+VC6teqoXi2vimGMK0opO5A/Oj3wzvc9B+ZrP4L/bT0FaD4Z3ueg/M15WGmKa/ef9z3kXfCxb/LH5IPUqVKukZDz7/ROJ/as/zt/wDWpbPBbmG0uFDn2yknbeZAreVWxuBS7GedJiDG9XxVapWpuHUy4TA0cPVVSN9DIUorS/Ydns381L7Ds9m/mrkdzqdUdnvMDNRS8+v0/KtN9h2f3v5qr4rhlhBPN/NR3Sp1QPFU9wDXSx2kx2kx9KncW50n61cwuCttuG+tR3ao+aKLF0noC66TO5J9ST+daReCWT+1/NS+w7PZv5qnudTqi/eYGcViNiRO8Ej8qbFaX7Ds9m/mpfYdns381R3Op4Ed4pma9yffb611WIEAkDyJA960v2HZ/e/mpr8CtdCwPrNWWEq33RLxMDNVS4rdC5ZUNJO/T5a013hCruDHcHSs/wDFOHVBbidS0yf4a34Ls2pGtGcrW8H4HN7XxUe51HHfTlf9pdQX+lr/ANpZroxA/wCyvlofT+h/Gqtp4IbqCCPYg0XXjsEEJs2Ya/8A7zdA9OZh/wD1Xb7vT8fN+p46ljJy1lJL+CPoUv0kf9lZ3O+nee1c/S162lqccWI8SEGa5ILHUmWJJIOmYAgAjv5CBgqVhqfj5v1K1MZONsrT/gj6GjwrSimIkTHatB8MrrcPkB+JpnBOD2mw9pjmlkBMNHejmHsKi5UUKP69yetecjhpRryk9rs91DEKeHiudl8kSUqVKtYsVKlSoAVcLVxjVTEYgCi4XH3sUBQDiGKLNFP4hjIrPYzGEmBv/Slyk3oZatUdgsel4B7ZlZI1Eagwf6VpsCdAKy+CAmB/7M1p+G29qErPQrRd2HLJ0qSmWhT6YbBUqVKgBUqVKgBUN4lwWzfjODyzGUxvvP0olSq0ZuOzKzpxnHLJXQA/0fhu1z+f+1L/AEhhu1z+f+1H6VX49Tq/Mz9xw35F5IAf6Qw3a5/P/al/o/Ddrn8/9qP0qONU6vzDuOH/ACLyRFhcOttFtrOVBCzqYqWlSpbNMUoqyFSpUqgkVcrtcagCDEPArP8AEMbE6+tFeIPWXv4e5cYKiZ2J12AUTGYknTcVKWZqPUTVb5FfE351Ug6TuBI7jv0+o70NN1J+aWIgdCDvzA6jTvTsPd0vXb3LYtXHtrbKgXsReQkNatzEajVo9tJqPgGK/S7N7EYnKljCWSwsopS3nIbLbdoksums65hXYdDBxhkcb+PMyLD1pSzbBLhQnbpWs4bECsVwu8QqkGcygn1jX8a1XBnrjOGWTXQZQeiuaJadUaNXc9BsH0qj8Sl4lAElKmB6dNBJ2lSpUEipUqVBAqVKlQAqVKlQAqVKlQAqZdNPqK8dKAA3EbmvlvUd+5aspla9kZiGuCDqI+TlBbr0pnEm0NZy8xdiWMkmSe5J1JojLI8xnlUyO/MC/FvxNZ/SltF7hs8pYsuXl0OSwGAKiF3J3Myap8d+PrNzDthMNhRatE6rmnxOsMR6T1nSo/j6+LiLhrcMwYPdOhKdFVT31kx0FC+HcECKrFSGmSfQaDuBNdrB0KlaCla1/l1E1cVZavXwNV8KvnshmiZjTYDoPpWw4deAG9ZLgduFuDTVhAXbRf70ZsNpE7VycZFQxM4329ELpTf4jWW8XpvUWIx3nWWu40jSaYcS7aCaQ3zHuvyNKcf501+Ix1rPC+w06/5vTHuHfWqKbKOsam3xId6v2cVNYhbjDfSfx9KK2sUQBrUuokMhVvuaxLgp81mbXFRpRS1jQY1q6kOjUTCVdqquIFSi7U3L3JaVMV66WqSR1KuTXZoAVKlSoAVQXzpUxqhjb8ChkN2BmMEmI0rJ8ZfwVgHnfRR27sfIfjWgx/EVRWdjAHbc9gPOsVddrjtcY6t0/ZA2A8gK19m4OWJq5pfgX9fD1M2JnCMfEXDcGASx33k6nXr5mpsdamAN/SpLF4Aan/mq1y+WcxHLsf8AmvYvTbkcbVyuFuEWgLa9WMuf2sp6x2AFXMPakG5svMd4hY5W12kmO9T8Bw5e2lwRqABtoFJk+bTqAe1GbOHRQzZSQHg6SQSRzMAZeTqfPYV4rEwhGvNy1eZ/M304NxSBmF4ZmIYiS0Qsacw0IjfznvFX7mAAAYlFljlVZAOoAEHUzBEdDVm8GJJ0UANC5AGGYgJuQAxYTHnVfD2xlOaVGpYqCTq2gLanpMHSs86kNlFeSNMYNCGFQZhOWSScwGgbdC3VhBIA12qynDMwORQFE6kBi5kST2XehbX0VbXPmDNlZrclWmWXU6CMslYJ86LYTH3LklcqIpAcEltAdSrDfTWDqKvTvIvGknuhg4WjARogJOY6kgjTKDsAegqN+A6SCRqBlH4kk/lRMXNDAXOFaJ2U6Ayem4DD0Os04X0RQSoU5BMDQAaZZ8p2PrWpYeO0tfeO7vDkZ3G8LKk5ZYidNJMbwBrVPDPcDFSCOomRIrYO6PBnKT82wIg5Tm9DpPpVW5wxVAJIEsdTMQPUyI6xvS3hlyQru7T0AljiBPlHSpbfF5MVLjeD3AWIBKkiIylg07HuPeqWHtAllNwF51QrlcaxoDuPMedJ7vK9kUeaO4Xs44VKccJigmLBt/Pyga5ukf0qravy+jAx2PTvWeWenfMieIzWLihT1xIrN/pMbmpF4iI0qsaty3F6mmW5T81AbGPmr1vFzTFURdTuEHNAeMXoBozfbesjxzGZBcY/cUt9KZq3ZEVHZaGQ43jy75J0Q69s39qZht9eg9taD27hYz1nXzoxZYDavaYWgqNGMF+nzOXWbbLWNYBdN4och0108u9PxLkjtrULT7VoFxjZGr+DOL/q8mxTO0aAZCQQzMwhQGJ19iDR9OIpDSC0LzEFlkAyxQCToY5RupBGleQfajpeGXcEAjodZ1jpoD7VsMJxUm41vUgrmUyc0tI1McpywSRsoAry3aeGy1nOOqevxNdKq4qzNocaDOXKUCmTBAUD5wS2oUCW01FV7Il0tzcbIx5gxUBAAYfYKQpUac0MZqDh6Ne5nMWWA3MG4ykKxadkmQdtBvrAKogVDZHMqjRJ5gS4CgMdlUTOYE6k1gp4e+rOhCDerILOHAdUFlpAdC8HKBbzEwvyqCyooYiWDb61XLMq3CVth2OZLZYqz22tZSqiQQ2WRprIq7eJcl0uMGyM4IzatovIhXRJgCTze1QPhWuWhkuif9lWbljw58RwgGrkTA6CteVRNEWi8MoyGemUiQFHKiljP3gOjb5fKszxzHKtm8UuyLyBbYJF2HtmLil1JBUqNeb2p/xbirSi5nu3CrRbVQRCuh1MkQTEQNTqT2qseGWsRatPbQMxsjLbEKGYqyMBlMhwzIzM0wAIGppc5aWQyMUtXzCPC7ourZYr4iMFLu8zcKKPEyJpMeGqknrr0osGb9XmYXGS+2Z2Alc5/wBq3A1gMup3rHfCti1kSyt1TdUm29xicy5bly7cSwp0BhT+s2y6wSIrV2AykZnNxDkZAyBFtZGIzu33mMABQPuz6EZcis97lrC2rq5Zc5/EttcQENMo6Mh8oymf3aZxDBWcTkF1D4kBhcQlWUsxQZSYMFgNP3qbhr4txAyeNcbIJl3D5n8ZlAkDMpEbDMKtEjQEHNmUR1DZsyKSTLBWUseh8qvfTUW1mMhxHg2KUZbOILJuUuZedZiQWEqR3oThuJ3bNw27thlPUsADI2GYdDXotwJdVMxJB0UmVkgfd7jc9qr8U4Gt+0ysdwBmXfScuvXeaWoZpWT0Fzw6y+zozJWeK2cQCEbwrokxcEe3nTcHcB0FxZ66ga+VD/ir4WNu0pRpIHM+zAz8xHntQ7gPB7zIGMQWgK5gPHY+s60uVKMr2RiqrhytM1vjlSB3kj2qSxxHfWsxjLl22YBe2VjQsDGusA7rV7B3MRkzG2LgJ3nX10rNKgr+yQrWumeh4jMRKgmsj/1HwypgvEDc1x1SPUyfyrQ3OKskZWXXv+debf8AUTFk2hznS6OWdBIOsd5/On4WUXWin1NE2jOcMajVp9KzGBxHX/Jo5hr017am7xVjm1V7RauGR3qrfQhTB161OWqC6wq6KpAlrfNrR/gvF7SufFQ3FKZIWAZ5cs99F+oFB75Gkb/0plhgDtpSK2HjUVmSnaSl0PT+H8TTESLRGdgFcjcK1pVLhT82UAgg9BI2NaAOWgsAMxAJB5QbrywRtCxAReX98zXkNm+QVZGyOhlSNwe489TXp3BlfwEYXVuhh4g0yHVpLCJG8ckCY5prgYrCywz11T2O1SrqstN1yL2NxrFRo5h4HKCTcliAq6AEQmm4BPXWgzY0ZEvWylq2ruy2YLXbt8TAZtpJ1JE8u9VuMYe8xVrlu4zk6GZ8NADnOW0czF5CxCkz06DsOpUBlYWljwgLRVHS0pkqrXszNfI5nboIEzocTqDkrBHjjWnsq7g3bKIUzZkYKjgD9JRG1aXDBdiAjEAzQ7GXgcLbe2rhAB4RQlQnPDXrsmXYhCono304LJRBaQ20tG2UyOwcqpJY3Ll2YzEkSIXKCQKB8f4v4WXDWXa5ZtWYBtMroyry+LdKSyqZfcgQ0iqaydkWTsaA3YdD4ctcUWbSWtQVEutln0ObUu4Gktq2ho0lgKVyMTcRfBF1s7wy2rjt4OY5JWeZwDrAms/8GcH8BRiGuLcu3AQmVzcFqywhhYRSRduHRQZ0J1OhrT28XbkA2RJGRUDoARIItI5hYUAFlQ6k9aNE7kSu9BrXLYvMbbMHe6MMjtLO7izn8NLjE5LaqrliIGY0NHGjhyA6Hw1Oa24l7bsLbIpLLJ3LOWbtvV1cMztKsSQhQFYXJ4rFrxB18IHlksSxAgATqVvYHlVdAHV7aK0SyNbhB4Z3jIJERDHzq7s1oQnl3BnD+Jo4hW8TMiWEuklVVfCueLdA+6IWdYJ0oxhsYhMqxRM5KjSXs27AOVAenMDO9ZvjHwkjBrlgG05BaLbHK36vLbtBflRdyfSsbxfjeNwl7JeyXgcyBgMpKzDhWEQDlAnsKFe9is3FK56nxrBm7h3BVTcyyVBgDNGVST94Az7VmFwivhBZclGtnRl33kMtBMP8dK4ObPbMkxBYEnck9TsPauY34gzW18P5zuBqY8/OqValRyWTR9TLWlTjablsT/FuGztbKwX2B76a6+dUsPi7tsBSCpiTGx6VJhi7wztmy6+o6+9R43imZigUEKdCOopcM6Sjv1MNTERk3La/ILXMcZnpMCqPxLw4XrF0AzmWU/jXUD3Ij3obhsbmJzbgSPWi3DcaCYJ+bp2NUlGUGpLdFOIeXYG/Bg9T7bUXwuM6g6/17VP8Y8EKub9oSG1dBurftDyNZmziIMjqIivT4XGKUU0acsaiujXW8YdJIp7XhrQCxxAfe3qVceOpmuhGvFozulIvXrnlUa3OtDrmKHnSXEba1R1tS/C0DKX+1XcL8QYjDx4NyFV8+UgMpaIkjrpWebGrsJHrTjihpOo7d+1UrThUi4yKRzU5XR6C/wAeWjZTxEdXUDNlAKtpBCrpHl71iviD4zvXy6gC3bYwQJzMvQOZ1Hl1Ghqg1zlg9dxQrihhhudNz1/9Vx3hqUJX3OjDEzqLKTXcfcHiRdaH0cgkK46SJiPKj3wj8QuuTDhEzTFtiwtjXUpdMcymNJ2PfSslcqMEdaKlOL5F4zaPb8LwW3bc3Ez2s2psr4gt2iAWa5dZ/wBWoG4UwrEA6ZtDGF4gdCbpKqAFYmWdmGt64ApWw3ROYxGg1rxjgvxNdsFZuM9oGfDYlgDIMhTpIIkCN63yfGNq7DpcbMgLZG2ltMzE/OesSek1zKsJw21NMXGe5rTirlvKUSANLNoEHOcoIW0IBcbFnZjsaocN4oqXHNy5mvN/+ZingG1bAk2LA3UDVdezGhK8UTObqaPqPFg51U/7jW2k5XdiQWAnbYbMxWHs4kCB4RAPhrbkkTr+uuk/rLrsQSdQonWaXGo4l3A3GD40hMFVQhfEW0k/qrIDZXvtstxwTC/vddTWF/6qiTh4+ZQ2cDWAFUGW6gMSPOhr4u/YZrS3wyK2aQBq0AM8H5joBJB9qH4zjrXMtq46sgOZng5XYAhSwPMACTy96fGcm1ZGeolkaYJtsJA7jWrXDr+RhJ1BmfyodaM5jOq6g9DRApmAcCGGpEbins5FSFt9i+3GCdAIOY69NYqxhMKh111mY7zQxUBURtOtWcNdYZlB0Bmq2XIySVtgk+Dy3FYGVYa+RpBigI+8SSPSrXE0ZTHQ/nJAIqHH2sxBA1RYPlWZSva4ySHFiykkToD6UB478Mo6+JY5XJMr9xtNx2NFbcgCSIZogbnyouQttF/bJ5R2nrRxXTfsjKKlF3TseTY3CXrJi7ae3/EI389qhF2vWcWi3bb2rgz5tCOo7FfMGvLeN8KuYZ8lwbiVboyzuK30MU5qz0Zvp1M7aas0Qi7XRd1qnNODVp4khmVF5L/pNTo8jSN9PP0FCgamS9G+/wDnSquTYuVJBfC7jmid5jTz9KtcQ+D8ezSLDXZGj24ZSDtBFCOH3AzrmYATtE+der8B44pUAiVGnK20aDpNYMZiatGzgk+tzdgMHCopZ3ry9DynF4DEWeW5ZuIRvmUx9dqHEV9HYfEW20guI+ViG/Co7nwvhb0m5hLcdSVC1ih2y3pOm/hsaqnZ+XZ+Z8827E9qtC1lAM17h9iYe0sW7dprajbKCdN/U1zDcT4TJ5ERjE50KAehIIpse0lUbtBi54Fxs3L+n+DxbC4q8p/VM/osn2irps41Bmc3LYOvYmfKvahgbDa2cpH7mRv/AB1qhjuGBhlYD3/vWd9qJSs4W95qo9n05LWbueMYV3VwPFYBjze5861Z4Dh2gh7kEaywqt8TfD7WmlRpuNKeuIJVY0PWuhGqqiUoM4/aOHq0ZLoULGAGZ0ViBJ94ohj8UMllhoyKbR7kKZWfY1xgRJEedRYm1lso7ffdo9FAE/Wam92rnPd5bjbV+BAHtXUunfTtQxr0eh+ortrGCmWI4J6Dcts11wDMfLPkZMHrqael7VyRoVnzHf8AKqNi4A/8OsTrE9D6VXx2LnVdFb8RO1YMrengLkrFouqg8oJkFSex7UuJ3FKI+bm2M9wZFWuKIrG2LZBPhh2HYjTKIoZicMkGTIkFRP1mpjbR8wk3syS1eBQuTzEiGnbXWmcQwVvEZFvvyNqDHMpb7w/zWquJcZuRcqwYXpt/zXL2JJVM0coA9abkd7olVbO5j8dwBrWJawxmNVYbOvRhVduDXSSEXPGsDeK9Ys4NbmGt3Co0zLMTlAPTrFZ9bAttnXZtNunp0/vV4YpybjzR05wkqfEXS9jzi4jKSrAqR0Ij864W2r03iFxbn6xlB1AjKD0H10iqly1aJEWk/kHr200p6reBmWJ1tlPPisUW4TxAl1DnWdCJBJOwYj863XG+C8NfD/qbbpcBEnYHefbeh2B+GrKj5OfpJJ17eRpbxEHC7TNNJ537Jas43E2xmtXyUG63eYp5EwSwrQ279q7YD38RiGbeLTqbY1/dI+jVlxiGsXIImB18+9QqwmQF5tdDl3139joayOjd3SXvNtPH01aM7mp4bcQMM11zryhiaOYjCW7o/WW1bzIEx671jOG8Qt2yGMlunifL6wN/ejdniQY5s6k+se1c6tRmpXVztQrU6i0aIMT8NWN7NwW2/iKn6gVF4uOs6DEm4BsGPiD8RNE/tJF1a5bH0qhi/jGzb/21FxukAAT69atTdaXs2v71/cpWnRgryaB/EuMXWlb1u3I8iprPeKG8o1I8/Ku8R4i95zceATuBpp2ofcuRXWo0FCO1jzeKxMq0nG/s8izdxPQHQCpeLXpsYcdkY/VzQ1n08zRHj9vLZwrDra19mJpttUZLapAa49V8xrpakEnTaKfsP0PSMfgAuZw5BOsAbdwapYbDEkMw1Oy99N/KjVvAMtvx0vISzQUJg25BMa7yF/GhGNcq4kyDOYg7GZgHtqK58G9rmGpysio1woxAcyIGnkdpqTEXQY7Tp6daiv2xJOpBMe25poHOCdV6enanWQtxuRHFH2GlRXLulV2Yjl/CrrcPuOjG2oJJjfm+UbjYCetXsi6pq56DwW2xwNkKASys/szx78s/hQPimW2yhlQnMABczQFJ+8FOmgAii9ji7W1tKh5fDUPAUrI03mBG/vWU4ybl+65MlZyzoBMmYPyjXLvEg6TSIxee6OxUllopLpYIcS+GCFdkxFtkt6nICckqp0BaW211oL4mcDKBbAJggZjDbltZbTUDptUF/BOisScqqAMs/PmMEBQDJ9Y0ong+DMIzncmFUrJHdu2h0H/qtEITlzMUabqO0EN/SlUDkMAHKZb0PXSQekjWtTguFNcNrL8zotyCdpH3idY09aAjgjEEK+TUhQ5nNy8vMOUMTywY96LtxULh1t805DavAiMrq3LzDdgBBgxrSK9OV1fkzXQpypt5ih8cYHwLtsMEuMytJBZQACMo0Ouh3oIG8NVuLaR1GnzMwA7MrGD/AHrUfG/DHvvbuoSwt2yMu5LSIUbScoJPYAbyKxuFwF4AkLlylcym4oa4Cx1S396BuOg1plJ5o6PRCq8JKoylicSWhSIAkgDYSZIGu3rUb4rKgUdDM7z/AJ/StDgvhUspa4/8ADRp+9pvQ/H4NbAEIwk3ILwW+X7pXRkJjfVSI606UOpHAnBXloUH7xJ6jtNQMpmrfDcPduOqKjM5HyganptR7g3wg9++9q7dXDFFzHxdCwJgZBIkbyaXdIQk29DKOe5j+vlUbdZ6dDofpXovEOGNwtlZMTZuF1ORsil12neY30oK1xcUG/SbjMWgBzGZTrExuKqqmu2gOWUyVhtRpIOlH/i1QMPhI6K30qtf4M9rlYGVJ1iQ2mmWiONseJZsGQuRSDm9aJSTlFoXOaTTMthrI3atV8M8Gt4tDbeUa3qt5Y5lOmRh3nUHtXeH8HN51CrMaMY0BPX0rW8Lwluzai5lgMVkdSPTfY0uvXstNwlUMp436xnj5mH4nQ+01Jirqkm2BmklJE6k6gwdhI/Oq+UEgKeUA79jufYg/TzpYazmDC3OrooJMS5bKBPQazVlFaCUx2Pg7aMYkTtAgx3nWq9+9J10ifUbCTWhw3wzda7kcGBMuo02nLDEGc2maI7TVH7Ga5cQ24/WJbIaCVBuBug1Mm2wA0k+ukpW0L2buwMbRgyNfwGv41auXRBBMCOu+v5VYxuBfxEUNyXTFksRLDKCeVdQc7ZYjfTepB8OYplXPaFtfECNmZVuAMwBYrMsoHbsatqtWXcLtJGys4RbfDkZlXlTMZA+XVh5715rirhZsxiWOvaa9T+ObLfowtWgsXLq2+YqhgFVA1PU5R71gMH8P3LiloGbKzLzoEUKSqm4TsMyXVI/hNKoQdrs24lNyjBbJF/gPAWuIL4ZWgEosiBqZJ/ZaQdPeh3EeIsl4ARCgSD94n/jpUHDbxtDQllLFLgXoVXMGH7QK5j6KaK8X4JduKty3bzHKDpsy9IPcfjW6Gbh6bl4X4P+1utxYbFpdGnqUPfv5+tH/h852yPlZBlKg6MpHY/eB86xeM4WcPcUXJtuylukSDAEqdiNj7a61oPg7HMXYOQCCoLLqDJ0kdD51WdSM45Zbj8JiFOajLf5ln4w4hfw2KN5AMmW2ozGQWXMx5eumhMaTQWxYsXmW5atMmQRlZs4NwmSyzsBPlv5Vq+KYJrl1pBNsrDLpkc5dAwPyk6DOO3UUFu8Ia0njqQLJALIzLnT7uZSNHXbtM1FOlw5JtfrxLzptVLt6D8DjCt9UeAkjUkST15ew2+tG/iTi9k2SiooRSCsASwHza9B+dZzFcHveIl22TzEKV3zZho4jpB1jXrUHEOE3rpY3FPhjMEyMpFxkzLya7DI2+0edZq1Kbqtt6GfEYiSTg4/EN/Ad21ZuvfWbgvCBPK1uCTAnb1NC/i+9cxmL8S7ZyKAFQb6Kd83WafwPgzlFtopZXQXnYsAoF1GFvMSdpDCRpMVzBcNxQKIqgqXDBpBQFH1B5ojTTXWRVFGab6HPcm1bUz74QNfZHMajN007D1GgovxXh2FtJmV3KfdKwRIOxJ1mj3xe93Emw9y3bRiSoAIV9Wyr4hkjKSunYHXeq/CuFC3ftq6eIjMzGyywxCrzHw5JChmHP5bVMk3a1xcr3sB3bxgltmIAkrcAn0Vu3vU9u3mXKCM05SSBoInUdDSxt5z4j+EtsOTaWzaM2+VipMn5gCCc0D0FV+F3VuE2UbVlMv1Yr08l/4qrQiS1sSYPFFXOUkuBqbZ/Vqndj1M1PdvKVCPEyW3OvT+tLhnDwCOYc2YuNyVEKB+JPtVLEWXzNCiEOQE6aDY+8TVfZlIJdWVksyoVfmzFgT+zv8ASTUmMTKij5QWzRHQAb++YzVvF4XXQQ+hhdSwgaQNt5pmJtaoHkE29VI1CyYJ19fwq+dMGmtTvDsMouXZCGEVpZQwE6TrtudOs1WxuPuHDkl7i3FvPZdlYofDgMinJAyACMu1Wb+IyhRHKBLaHnGkCeo0pt/mtuIPOgLTuXENmFCbuMjVaQIwWIuoBlcqEDBQoWV8QjOFJErO+bcdIrY/BmAW3aF0QZuGddIAABA9Cfeayi4RigQaMGkxqSf2T5x0rX/DVlhhiVk5XLOAJy6AmR00B08qpipNwshsXd3O/GovXfDxFlma7YzfskqrAZmSRowyjXeDpWAut4jEXmJYAKhIUQo2QKIAGvQamSda9HxbWSly1dJTOD4bANow5lII221JrGnhrGytvKWuFgzkKSxBmASB8q7z50YepLJaRbiXVyThK3iit4kLbJCoVXKPEhGYpEXNJBDTI0orw+1dILs43yoFAXIkQFVQBC76DaahscJxOQFbTZkVmf7sKslQM27HVu+1T37GLCsfBykBdDcSZcEqIDSWIDH2bsa10JvM23oOw0nBuT6AnH+AbzDITczRp1cxGtaHgLouIuIysPD+YLIJIgnSebtFA8PwjFFlueEZI0MofkDFiRPKuVHgnfKYmjuGt3M1y+tthbgm40g652AXuJyjpWatTvd3ZOHp03UUpykt/huU/iG+q4q5lWFkEjKAASPuzoPT1pWyl8ZjFwTOYgSG29umm2m1R8ZsnO8QZuEHXblHXrsPrQy1fa2VFt4tqYiNXJMEnrG8E9q00a9lleqGd5jB5LtrxNDYtMpBJLkE5WgA5egIAgAaiBpAFU72GuS5FwIRBtZP1eUQdVyABTqdRr5moX4q2yjKWGu5IHYdjBX+an4nFgEeKMzkAqS503GpWBGh01quJm3ZRE4qrFpJciWziGuMzPcYnKtzQKCSkAFmUZmaC25iSTFcIRM2gI8QEI0Erl+9+6Oo+vlT+DXy8yAAUzKSNTBynTcgg/gKHISqlo+SVLRq06LPf+grNduVmzBmb5hG2tjOzFczOstcPzt5HvOn0pyYQqVAUhHgsgCy4zTBMSUlZiY0qo1wAocgJNoyd48oHUb0b4VjltsDMgqD4m4AynlB26gmqNuOoRk7rUqYXAvdxwUKYJhFHKMg1bKOgidq0XG/hZbea9bE+G8iIEKIzJ3M66edMHFxZKMOZwGVDExmJ19Ipt/4mW9gzZQHxw4LSDlYls0z2M+1Whkau97D4qKi0wGhVYujZwzAEaZJiPcH8KZasPdEhV0ABHQA6qMo6x1rlzKAUtkRbykmZkwRlA6ddKbg8ebNxnRiC4hlOWRlIE5YkUuK08RHMaD9TpPX6+1cpUq9EqaPPOT6nSf7eXpXIpUqtwyHNrUUf8z504MdYJE7wSJ9e9NpUcNAqjHBz3P1NIXGGzMPQkU2lVXTViylK+jY0XLizkcjMIPWR7027iL7EsbrEnLJ0nkV1T6LccD+KpKVVyroXWKqR0u/NnXx+JIg3THN0X78hth2Zh5BjETTFxF7IbZuHI266QdSR07s31p1dq3DRZ4ur+Z+YyNKqvaYTlMTofw/4FXDSqXTFQryi7opXFdmJJEkzsN6sW7fU6nzqSu1Cpl54ic92dml+VcroqciFZ31Yq4KVKjhgpjs57mlmPem0qHBJXBzZ0UhXKVVSTBTbP/Z"></div> text/html 2018-10-21T08:39:01+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی جزوه و سوال فصل 2 شیمی یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/17 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> جزوه و سوال فصل 2 شیمی یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این بسته&nbsp;<span style="color: #808000;">آموزش نکات و درسنامه فوق العاده کامل به همراه سوالات و پرسش های سطر به سطر و امتحانی از فصل اول شیمی پایه یازدهم</span>&nbsp;قرار گرفته است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2017/12/بسته-کامل-جزوه-و-نمونه-سوال-فصل-دوم-شیمی-یازدهم--660x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="&nbsp;بسته جزوه و نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم" width="660" height="330"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:37:43+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی بسته کامل درس 2 زبان یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/16 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> بسته کامل درس 2 زبان یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">آموزش گرامر و قواعد درس و همچنین توضیحات کلمات کل درس به همراه تمرین و نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2017/12/بسته-کامل-آموزش-و-نمونه-سوال-درس-دوم-زبان-انگلیسی-یازدهم-660x330.png" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="بسته جزوه و سوال درس دوم زبان انگلیسی یازدهم" width="660" height="330"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:35:51+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی سوال پایان ترم عربی یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/15 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> سوال پایان ترم عربی یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">دو عدد نمونه سوال کاملا متناسب با امتحانات دیماه و نوبت اول از هر دو بخش رشته انسانی و رشته های تجربی و ریاضی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2017/12/بسته-نمونه-سوال-نوبت-اول-عربی-یازدهم-مشترک-و-انسانی.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="بسته&nbsp;نمونه سوالات نوبت اول عربی یازدهم" width="448" height="314"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:34:07+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل2 شیمی یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/14 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> حل تمرین فصل 2 شیمی یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل دوم شیمی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2017/12/حل-تمرین-فصل-دوم-شیمی-یازدهم-سری-دوم-شبکه-تی-وی-یا.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="حل تمرین و پاسخهای فصل دوم شیمی یازدهم" width="448" height="298"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:32:16+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی سوال پایان ترم فیزیک یازدهم(1) http://zangeschool.mihanblog.com/post/13 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> سوال پایان ترم فیزیک یازدهم(1)</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">پنج عدد نمونه سوال متنوع و جدا برای نوبت اول و دی ماه از فیزیک رشته های ریاضی و تجربی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2017/12/نمونه-سوالات-دی-ماه-ویژه-نوبت-اول-درس-فیزیک-یازدهم.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="بسته نمونه سوالات نوبت اول فیزیک یازدهم" width="448" height="276"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:30:33+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل 4 ریاضی یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/12 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> حل تمرین فصل 4 ریاضی یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2017/12/حل-تمرین-فصل-چهارم-ریاضی-تجربی-یازدهم-650x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="حل تمرین فصل چهارم ریاضی یازدهم" width="650" height="330"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:28:48+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل3 شیمی یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/11 <div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> حل تمرین فصل 3 شیمی یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">پاسخ پرسش ها و خود را بیازمایید ؛ پیوند با ریاضی ، کاوش کنید و باهم بیاندیشیم های فصل سوم شیمی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2018/01/بسته-حل-تمرین-و-پاسخهای-فصل-سوم-شیمی-یازدهم-600x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="حل تمرین و پاسخهای فصل سوم شیمی یازدهم" width="600" height="330"> </div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #000000;"></span></font></div> text/html 2018-10-21T08:27:28+01:00 zangeschool.mihanblog.com امیر دهقانی حل تمرین فصل1 آمارواحتمال یازدهم http://zangeschool.mihanblog.com/post/10 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">حل تمرین فصل 1 آمارواحتمال یازدهم</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #000000;">در این مقاله آموزشی&nbsp;&nbsp;<span style="color: #808000;">پاسخ تمارین و سوالهای آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل اول آمار و احتمال رشته ی ریاضی پایه یازدهم</span>&nbsp;ارائه شده است.</span></font></div><div><br><div class="single-post-thumb"> <img src="http://www.tvya.ir/wp-content/uploads/2018/01/حل-تمرین-فصل-اول-آمار-و-احتمال-یازدهم-626x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم" width="626" height="330"> </div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #000000;"></span></font></div>